Ansök om riktat bidrag

Detta bidrag kan ges till föreningar, organisationer eller sammanslutningar som utvecklar befintlig verksamhet eller startar ny verksamhet.

Kontaktperson:
Kontaktperson:


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö