Informationstavlan vid Hönö Pinan

Informationstavlan är för närvarande inte i bruk. Vi kan därför tillsvidare inte ta emot några önskemål om publicering.

Bilden ska vara i 16:9-format. Lämpliga upplösningar för bild som ska täcka hela tavlan är t ex: 640x360, 1280x720 eller 1920x1080 bildpunkter (liggande format). Lämpliga upplösningar för bild som ska täcka halva tavlan är t ex: 360x640, 720x1080 eller 1080x1920 bildpunkter (stående format).

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö