Redovisa ungdomspeng

Här redovisar du som fått Ungdomspeng hur pengarna använts

Redovisning skall ske senast 1 månad efter avslutad aktivitet/ arr. m.m. Redovisning sker via formuläret nedan.

För mer information, kontakta Malin Fogelström.
Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö