Sök ungdomspeng

Vem kan söka? Alla ungdomar 13-19 år boende i Öckerö kommun. För att söka krävs minst två personer.

Vad kan du söka för? Alla tänkbara aktiviteter, projekt och arrangemang t.ex. cirkusskola, föreläsningar, akvarell kurs, LAN, temakvällar, läger, badresa, modevisning, disco m.m.

Hur mycket kan du söka för? Minst 500 kr och mest 5000 kr.

Vad kan man ta för deltagaravgifter?

  • 50 kronor per kvällsaktivitet, som t.ex. disco eller pizzakväll
  • 100 kronor per kvälls- och dagsutflykt som t.ex. Ullared eller Skara Sommarland
  • 300 kronor per tvådagarsaktivitet som t.ex. läger eller LAN

Vad kan du inte söka för?

  • Aktiviteter, projekt och arrangemang som inte är till för alla mellan 13-19 år.
  • Aktiviteter drivna av föreningar, skola, kulturskolan, eller företag.
  • Man kan inte heller söka för material, om inte materialet behövs för projektet/aktiviteten.

Krav:

  • Projektet/aktiviteten måste följa samhällets grundläggande värderingar.
  • Projektet/aktiviteten måste ha minst 10 deltagare vid genomförandet.

Hur gör du? Antingen söker man digitalt i formuläret på denna sida eller så får man hjälp av fritidsledarna på Öckerö fritidsgård.

Redovisning:
Redovisning skall ske senast 1 månad efter avslutad aktivitet/ arr. m.m.

Vem beslutar om pengarna? Det finns en beslutsgrupp med 8 ungdomar i ålderna 13-19 år som är representanter för högstadiet, gymnasiet, föreningar och fritidsgården. Dessa får stöd och hjälp av Öckerö fritidsgård.

för mer information, kontakta Malin Fogelström.

För maxavgift se reglerna ovanför.


Har ni redan fritidsledare kopplad till projektet? * (obligatorisk)
Har ni redan fritidsledare kopplad till projektet?
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Redovisning:
Redovisning:

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö