Ansök om feriearbete

Timecare pool

Timecare pool är ett bemanningssystem för timanställda i Öckerö kommun. Som anställd timvikarie lägger du själv in de tider då du vill och kan arbeta och utifrån det bokas du in på arbetspass.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö