Anmäl intresse som vikarie inom vård och omsorg

Du kan anmäla ditt intresse till att jobba som vikarie inom vård och omsorg i Öckerö kommun.

Arbetstiderna är oftast schemalagda och dag-, helg-, kvälls- och nattjobb är vanligt.

Läs mer om de olika verksamheterna här

Individ och familjeomsorg

Som timvikarie inom gruppboende är du ett stöd åt barn och vuxna med funktionsnedsättning. Ditt stöd utgår från brukarens behov och individuella plan och kan till exempel handla om allt från pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen till städning, matlagning, hygien och fritidsaktiviteter. Du jobbar dag, kväll och helg. På en av enheterna ingår sovande jour på natten.

Som timvikarie inom daglig verksamhet är du ett stöd åt vuxna med en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete. Den dagliga verksamheten kan innehålla arbetsrelaterad sysselsättning, träning av färdigheter eller andra aktiviteter, och planeras tillsammans med deltagaren utifrån var och ens förutsättningar och behov. Den kan vara förlagd i vår egen verksamhet eller på någon annan arbetsplats.

Som timvikarie inom personlig assistans arbetar du hemma hos brukare med omfattande funktionsnedsättning. Du stödjer brukaren i dennes vardag med grundläggande behov som att tvätta och klä på sig, äta och kommunicera, samt arbetsuppgifter som städning, matlagning, hygien, utflykter utanför hemmet och andra aktiviteter. Arbetet är individanpassat och du arbetar dag, kväll, natt och helg.

Som timvikarie inom boendestöd arbetar du både som ett motiverande stöd och praktisk hjälp med att sköta hemmet för personer med långvarig psykisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och som bor i eget boende. Boendestödet är en hjälp att motverka isolering och ett stöd i dagliga aktiviteter.

Som ledsagare, kontaktperson eller avlösare till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar arbetar du mellan 4-10 timmar per vecka. Vi vill att du är mellan 18-70 år.

Vi söker dig som vill vara en god förebild, följa med på aktiviteter, coacha och uppmuntra en medmänniska med behov av stöd i olika situationer.

Äldreomsorg

Som timvikarie arbetar du på ett äldreboende utifrån brukarens individuella behov av stöd och hjälp. Det kan till exempel vara personlig omvårdnad, städning eller andra aktiviteter ihop med brukaren. Du arbetar även som vård- och omsorgspersonal utifrån av sjuksköterska delegerade insatser. Du kan arbeta dag, kväll eller natt. Du arbetar veckans alla dagar inklusive helg.

Som timvikarie arbetar du på ett gruppboende för äldre personer med demens, utifrån brukarens individuella behov av stöd och hjälp. Det kan till exempel vara personlig omvårdnad, städning, eller andra aktiviteter ihop med brukaren. Du arbetar även som vård- och omsorgspersonal utifrån av sjuksköterska delegerade insatser. Du kan arbeta dag, kväll eller natt. Du arbetar veckans alla dagar inklusive helg.

Som timvikarie arbetar du i brukarens enskilda hem utifrån brukarens individuella behov av stöd och hjälp. Det kan till exempel vara personlig omvårdnad, städning eller andra aktiviteter ihop med brukaren. Du arbetar även som vård- och omsorgspersonal utifrån av sjuksköterska delegerade insatser. Du kan arbeta dag, kväll eller natt. Du arbetar veckans alla dagar inklusive helg.

Fyll i ansökan nedan

Personuppgifter
PersonuppgifterPersonnummer
Jag vill arbeta inom området funktionshinder
Jag vill arbeta inom området funktionshinder

Jag vill arbeta inom äldreomsorg
Jag vill arbeta inom äldreomsorg
Gymnasieprogram eller Komvux
Gymnasieprogram eller Komvux


Har du körkort?
Har du körkort?Senast uppdaterad:

Publicerad: