Avgångsenkät

Den här enkäten är till för dig som avslutat en tjänst inom Öckerö kommun.

Tack för att du tar dig tid att delta i undersökningen. Börja att svara genom att klicka på knappen nedan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö