1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lämna medborgarförslag

Alla som bor i Öckerö kommun kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Du kan genom detta påverka och förbättra den kommunala verksamheten och din närmiljö.

Skicka ditt förslag till:

Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Du kan även skicka det med e-post till:
kommun@ockero.se

Förslaget ska märkas med "Medborgarförslag". När medborgarförslaget kommit in till kommunen är det en offentlig handling. Kom även ihåg att ange dina kontaktuppgifter. Vi behöver ha dem när vi handlägger ditt förslag.

Du måste vara folkbokförd i Öckerö kommun för att få lämna in ett förslag. Det innebär att personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.

Förslagen kan endast avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde. Det får inte vara ärenden som har odemokratiskt eller rasistiskt innehåll. Det får inte heller beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda.

Kom ihåg!

  • Förslaget ska vara skriftligt
  • Förslaget ska undertecknas.
  • Förslaget ska innehålla namn, adress och telefonnummer.

Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Berörd nämnd får sedan i uppdrag att utreda förslaget. Medborgarförslaget ska behandlas så snart som möjligt.
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö