Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansök om bidrag för ung kreativ idrottProjektet välkomnar alla att delta * (obligatorisk)
Projektet välkomnar alla att delta

Projektet är bra för deltagarnas hälsa * (obligatorisk)
Projektet är bra för deltagarnas hälsa

Projektet arbetar förebyggande mot alkohol och droger * (obligatorisk)
Projektet arbetar förebyggande mot alkohol och droger

Projektet strävar efter att påverka miljön så lite som möjligt * (obligatorisk)
Projektet strävar efter att påverka miljön så lite som möjligt

Skriv ner en enkel men tydlig budget, alltså vad pengarna ska användas till. Glöm inte ange om ni har några andra intäkter (inkomster) än bidraget ni söker här.

Om ni är under 18 år behövs ordförande i föreningens uppgifter:

Namn
e-post
Mobil
Jag samtycker till att ovanstående uppgifter samlas in. * (obligatorisk)
Jag samtycker till att ovanstående uppgifter samlas in.

De uppgifter du lämnar här används bara för att hålla kontakt med dig i anslutning till aktiviteten. Vi sprider inte dina uppgifter till någon annan och tar bort dem så fort aktiviteten avslutats.

Senast uppdaterad: 2020-11-10 13.50

Publicerad: 2020-11-03 14.14
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö