Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansök om ledarutbildningsbidrag för intern utbildning

Ansökan ska skickas in senast en månad före planerad kursstart.

Bidrag utbetalas ej för kurs som finansieras av studieförbund.Kontaktperson:
Kontaktperson:
Uppgifter om kursen (bifoga program)

I egen förening?
I egen förening?


I samverkan med Öckerö kommun, fritid och kultur?
I samverkan med Öckerö kommun, fritid och kultur?Uppgifter för bidrag

Senast uppdaterad: 2019-07-03 14.18

Publicerad: 2019-07-03 14.18
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö