Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansök om riktat bidrag

Detta bidrag kan ges till föreningar, organisationer eller sammanslutningar som utvecklar befintlig verksamhet eller startar ny verksamhet.

Kontaktperson:
Kontaktperson:


Publicerad den: 2019-07-03 14.07
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö