Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information om bidrag och taxor

I dokumentet nedan hittar du samlad information om Fritid och kulturs bidrag och taxor.

Senast uppdaterad: 2019-09-30 13.46

Publicerad: 2019-09-30 13.46
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö