Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Få ut ditt budskap på informationstavlan vid Hönö Pinan

Föreningar kan få sitt budskap publicerat på informationstavalan vid Hönö Pinan.

Målsättningen med den digitala tavlan är att kommunen ska kunna informera invånare och besökare om olika händelser och aktiviteter som sker i Öckerö kommun.

Föreningar, ej politiska föreningar, kan publicera information på tavlan, till exempel idrottsevenemang och kulturevenemang. Som exempel kan nämnas Konferensveckan, Ten island race och Konstvågen, dock inte tätt återkommande aktiviteter.

Vi önskar få föreningarnas önskemål om publicering senast två vardagar innan publiceringsdatum. Informationen ligger på informationstavlan max en vecka innan evenemangsdatum.

Vi förbehåller oss rätten att korta ner texter för att de ska få plats på tavlan. Fyll i ditt budskap här under:
Publicerad den: 2019-08-12 16.47
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö