Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nominera till priset Rör inte min kompis

Öckerö kommun delar årligen ut priset ”Rör inte min kompis”

Priset ska bidra till att:

  • skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika kulturell bakgrund
  • motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism
  • motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar
  • motverka kränkande särbehandling och mobbing
  • motverka utanförskap

Priset utdelas till person, ideell organisation eller institution, som verkar i Öckerö kommun i denna anda. Prissumman är 10 000 kronor. Sista dagen för nominering var 25 oktober 2019..


Jag nominerar följande kandidat
Behandling av personuppgifter

Öckerö kommun behöver spara och behandla ovanstående personuppgifter om dig för att kunna administrera utdelandet av priset. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är ditt samtycke. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag, och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Kontaktuppgifter samt mer information om dina rättigheter hittar du på www.ockero.se/personuppgifter.

2019 års vinnare blev Karin Sandström samt Ida och Linus Torgeby

Karin Sandström med motiveringen: Karin är en eldsjäl som kämpat med föreningen Öckerö Pride för att väcka just dessa frågor och göra skillnad för många i och utanför vår kommun.
Ida och Linus Torgeby med motiveringen:

För sitt stora engagemang för kommunens ensamkommande ungdomar och nyanlända familjer.

2018 års vinnare är Aktiv Ungdom Öckerö.

Motivering:

För ett fantastiskt arbete som integrerar och sammanför ungdomar i och med den nya lägerverksamheten sommaren 2018 - både för deltagare men också genom att engagera mångkulturella ungdomar som ledare.

2017 års vinnare är Abass Nekzad och Anna Magnusson.

Motivering:
Abass kom till kommunen som flykting 2015 och anställdes tidigt för att undervisa ensamkommande ungdomar. Han har på kort tid blivit en god förebild i vår kommun.

Anna får priset för sina viktiga insatser för ensamkommande ungdomar som hon öppnat sitt hem för. Anna har varit initiativrik och inspirerat andra.

2016 års vinnare blev Maria Eliasson och Victor Ekman och deras projekt "Språkvänner"

Motivering:
Maria Eliasson och Victor Ekman, Öckerö gymnasieskola, har genom engagemang och entusiasm varit drivkrafterna bakom ”Språkvänner”, en helt ideell verksamhet som syftar till att integrera ensamkommande ungdomar i kommunen. Genom ”Språkvänner” fick många ensamkommande tidigt ett socialt sammanhang och möjlighet att lära känna andra ungdomar. Under våren besökte mellan 40 och 50 ensamkommande dessa träffar vid varje tillfälle. Maria och Victor har också lyckats med att involvera många av sina skolkamrater i projektet.

Senast uppdaterad: 2020-09-22 10.34

Publicerad: 2019-07-03 11.28
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö