Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om kommunalt bostadstillägg

Om du har ett beslut om bostad med särskild service och särskilt anpassad bostad enligt 9 § LSS har du rätt att ansöka om kommunalt bostadstillägg.

LSS är en extra lag för personer med funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller också för dem som har rättigheter enligt LSS.

Senast uppdaterad: 2020-12-07 16.14

Publicerad: 2020-02-12 11.07