Ansökan om kommunalt bostadstillägg

Om du har ett beslut om bostad med särskild service och särskilt anpassad bostad enligt 9 § LSS har du rätt att ansöka om kommunalt bostadstillägg.

LSS är en extra lag för personer med funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller också för dem som har rättigheter enligt LSS.

Senast uppdaterad: 2020-12-07 16.14

Publicerad: 2020-02-12 11.07