Ansökan om kommunalt bostadstillägg

Om du har ett beslut om bostad med särskild service och särskilt anpassad bostad enligt 9 § LSS har du rätt att ansöka om kommunalt bostadstillägg.

LSS är en extra lag för personer med funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller också för dem som har rättigheter enligt LSS.

Senast uppdaterad:

Publicerad: