Grundansökan Ekonomiskt bistånd

För att ansöka om ekonomiskt bistånd kontaktar du socialkontoret för ett så kallat nybesökssamtal. Efter samtalet kan du bli kallad till möte med en socialsekreterare för ett personligt besök.

Utredning

Den socialsekreterare du träffar påbörjar en utredning. Behovet av ekonomiskt bistånd prövas individuellt utifrån din situation och dina förutsättningar. Om din ansökan är komplett vid nybesöket är handläggningstiden upp till tio arbetsdagar.

Grundansökan ekonomiskt bistånd (pdf) Pdf, 279.6 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö