Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medborgarenkät 2020

Varje år ger Öckerö kommun tillsammans med Polisen ett medborgarlöfte till kommunens invånare. Medborgarlöftet ska bidra till att kommunens invånare känner sig trygga. För att veta vilken typ av åtgärder som ska finnas med i medborgarlöftet 2021 behöver vi dina synpunkter.

Kön
Kön
Var bor du? * (obligatorisk)
Var bor du?


Vad är din ålder? * (obligatorisk)
Vad är din ålder?

Känner du dig trygg i ditt närområde? (Där du bor och vistas) * (obligatorisk)
Känner du dig trygg i ditt närområde? (Där du bor och vistas)

Denna enkät finns tillgänglig under perioden 6 - 31 oktober. Därefter kommer enkätsvaren analyseras för att ta fram nya medborgarlöften för Öckerö kommun inför 2021. Har du frågor om medborgarlöftena eller vill ändra ditt enkätsvar, kontakta kommunservice.

Senast uppdaterad: 2020-10-19 09.00

Publicerad: 2020-09-21 10.54
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö