Orosanmälan till Socialtjänsten
vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Det är inte säkert att du har tillgång till all information när du skriver en orosanmälan. Fyll i så mycket du kan. Ju mer information du fyller i desto lättare blir det för socialsekreteraren som skall handlägga ärendet. Orosanmälan ska göras så snabbt som möjligt, i lagtexten står det ”genast”.

Endast ett barn per orosanmälan. Misstänker du att ex. två barn far illa ska du fylla i två orosanmälningar. Om möjligt informera barn och förälder om att en orosanmälan skrivs. Det visar att du tar situationen på allvar samtidigt som det kan underlätta kontakten mellan socialtjänst och familj. Gäller orosanmälan allvarliga brott och sexuella övergrepp kan du kontakta socialtjänsten för råd.

I egenskap av anmälningspliktig måste du skriva en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Du får då inte vara anonym. Skriver du en orosanmälan i yrket kan du begära att bli kontaktad för att få reda på om en utredning inletts eller ej.

I egenskap av privatperson bör du skriva en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Du får vara anonym om du vill. Skriver du en orosanmälan som privatperson har du inte rätt att få reda på om en utredning inletts eller ej.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö