Lättläst - Vad gör kommunen

Sverige är uppdelat i många mindre delar. Dessa delar kallas för län. Det finns 21 län i Sverige och varje län är uppdelat i ännu mindre delar som kallas för kommuner. I Sverige finns det hela 290 kommuner. Öckerö kommun är en av  dem och ligger i Västra Götalands län.

Vad gör kommunen?

Kommunen måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Vi ska också ordna kommunal vuxenutbildning,
svenska för invandrare och socialtjänst.

Kommunen ska ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder. Vi ska även planera för staden och nya byggen och se till att det finns bostäder.

Vi ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sina sopor.

Kommunen har räddningstjänsten, ser till att det finns vatten och avlopp och bibliotek. Tillsammans med regionerna sköter kommunen kollektivtrafiken.

Vad är en kommuninvånare

I Öckerö kommun bor det ungefär 13 000 personer. Dom kallas för kommuninvånare. Som invånare i en kommun får man vara med och välja vilka personer som ska bestämma över saker som är viktiga för alla som bor i kommunen. De som bestämmer kallas för kommunpolitiker. Politikerna som vi väljer bestämmer tillsammans om hur till exempel skolor, lekparker, gator och äldreboenden ska skötas.

Senast uppdaterad:

Publicerad: