Information om coronaviruset och covid-19

Vi följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras via våra egna kanaler. Informationen på sidan uppdateras löpande.

Restriktioner, råd och rekommendationer

Merparten av restriktionerna mot covid-19 togs bort den 9 februari 2022. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att läget är tillräckligt stabilt för att inleda avvecklingen av smittskyddsåtgärderna. Det allmänna rådet om att stanna hemma vid symptom kvarstår dock tillsvidare. Därtill kommer särskilda rekommendationer att gälla för ovaccinerade, bland annat råd om att fortsatt undvika trängsel och folksamlingar.

Utifrån detta genomför nu Öckerö kommun en succesiv återgång. Vård- och omsorgsverksamheterna behöver fortsätta vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället.

Mer information kan du hitta här:

Folkhälsomyndigheten: Skydda dig och andra Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten: De flesta åtgärder mot Covid-19 upphör Länk till annan webbplats.

På Krisinformation.se hittar du en sammanställning av de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin.

Till Krisinformation.se: Detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Vaccination

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Vaccinera dig om du inte redan har gjort det.

Det är Västra Götalandsregionen som har ansvaret för att vaccinera i Västra Götaland. Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

Från och med 10 januari 2022 kan du som är över 18 år boka tid för en tredje dos vaccination mot covid-19.

Vid vaccinationstillfället ska du ta med ditt vaccinationskort eller covidbevis som visar när du fick den andra dosen.

Till information hos 1177.se Länk till annan webbplats.

Till information hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Hur och var kan jag boka tid?

Du får boka tid var du vill. Prova vid ett senare tillfälle om du inte hittar en ledig tid för vaccination.

Till bokningsbara tider i hela Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Till information hos 1177.se Länk till annan webbplats.

Behöver du eller någon du känner få information muntligt eller med hjälp av tolk?

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till den som inte har möjlighet att gå in och läsa på 1177.se. Du kanske har någon närstående som har svårt att ta till sig skriftlig information eller som inte har tillgång till dator, mobil eller internet? Via telefontjänsten får du allmän information om vaccination mot covid-19. Det är samma information som finns på 1177.se.

Obs! Du kan inte få hjälp med boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: 07.00-16.00

Frågor om vaccinering via tolk

Ring till det aktuella telefonnumret om du vill ställa frågor om vaccinering via tolk. Därefter kopplar tolken in samtalet till telefontjänsten.
Arabiska: 011-473 00 22
Persiska: 011-473 00 23
Somaliska: 011-473 00 24

Vad gäller i kommunen

Öckerö kommun följer råd och rekommendationer från nationella och regionala myndigheter. Här hittar du information om verksamheter i kommunen och eventuella ändringar från ordinarie verksamhet. Informationen är indelad i olika områden för att du lätt ska hitta.

Frågor och svar

Det finns en kommungemensam arbetsgrupp för Öckerö kommuns arbete med coronaviruset och sjukdomen covid-19. I gruppen följer vi aktivt händelseutvecklingen, samordnar arbetet och planering samt gör en översyn av rutiner i verksamheterna för att ha en fortsatt beredskap. Arbetet med att kommunicera aktuell och korrekt information som berör kommunen pågår löpande.

Kommunen deltar i samverkanskonferenser tillsammans med närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen för att följa läget och ha tillgång till korrekt information.

Du hittar information om bekräftade fall hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. och Västra Götalandsregionen genom Smittskydd Västra Götaland Länk till annan webbplats.. Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård. Öckerö kommun publicerar inga siffror över smittade utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens utbrottsinformation Länk till annan webbplats.


Det råder patientsekretess inom sjukvården. Det innebär bland annat att uppgifter som sjukdomstillstånd eller personliga uppgifter som bostadsort och arbetsplats inte ges ut. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Det gör inte heller Öckerö kommun.


Öckerö kommun är en kommun med få och små enheter. Vi går därför inte ut med antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunala verksamheter för att inte riskera att bryta patientsekretessen och riskera att identifiera någon. Anledningen till detta är den starka sekretess som råder inom hälso- och sjukvården.

Vi arbetar aktivt med att skydda våra brukare och våra anställda från att smittas av covid-19 och utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommunicerar så transparent vi kan men värnar samtidigt om integritet och patientsekretess.

Varje vecka publicerar Smittskydd Västra Götaland en veckorapport. Där handlar du bland annat information om antalet fall i Västra Götaland uppdelat per kommun.

Till statistik och karta från Smittskydd Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Nyheter från Öckerö kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Information från ansvariga myndigheter

Du hittar svar på allmänna frågor hos:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På 1177 finns information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.se Länk till annan webbplats.

Vid behov av allmän information på olika språk kan du ringa 08-123 680 00.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Till information hos Västra Götalandsregionen om covid-19 Länk till annan webbplats.

Till information om provtagning för covid-19 i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

1177: Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.