Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information om coronaviruset och covid-19

Vi följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras via våra egna kanaler. Informationen på sidan uppdateras löpande.

Tillsammans hjälps vi åt

 • Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra. Följ de nationella råden för minskad smittspridning som gäller från 14 december 2020.
 • Begränsa ditt umgänge till en liten krets av personer som du normalt sett träffar.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Om du misstänker att du fått covid-19 - kontakta din vårdcentral för att testa om du blivit smittad.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Hjälp till att minska trängseln i kollektivtrafiken. Gör plats för de som måste fram – res bara om du måste.
 • Du som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma under sju dagar.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

👤 Håll fysiskt avstånd 👤
💬 Håll kontakten med nära och kära
🙌 Håll ut - fortsätt följ råd och rekommendationer
👀 Håll dig uppdaterad

Tillfällig covid-19-lag

För att bromsa smittspridningen gäller en tillfällig covid-19-lag (pandemilagen) i Sverige. Lagen innebär att nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att dessa verksamheter drivs på ett sätt så att trängsel inte uppstår och att människor ska kunna hålla ett säkert avstånd från varandra ur smittskyddssynpunkt.
Till information hos Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats

Skärpta restriktioner

Regeringen skärpte en rad restriktioner från den 24 december till den 24 januari. Regeringen meddelade 21 januari att de skärpta restriktionerna förlängs. De flesta restriktioner gäller från den 25 januari till den 7 februari.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller fram till 7 februari.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym och så vidare begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller till och med den 7 februari.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 7 februari. Det gäller till exempel badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter. Undantag gäller verksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans. Undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Gymnasiesärskolan är undantagen. Detta gäller från den 25 januari till den 1 april 2021.

Nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
 • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

De nya råden gäller tillsvidare. Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Vad gäller i kommunen

Öckerö kommun följer råd och rekommendationer från nationella och regionala myndigheter. Här hittar du information om verksamheter i kommunen och eventuella ändringar från ordinarie verksamhet. Informationen är indelad i olika områden för att du lätt ska hitta.

Frågor och svar

Det finns en kommungemensam arbetsgrupp för Öckerö kommuns arbete med coronaviruset och sjukdomen covid-19. I gruppen följer vi aktivt händelseutvecklingen, samordnar arbetet och planering samt gör en översyn av rutiner i verksamheterna för att ha en fortsatt beredskap. Arbetet med att kommunicera aktuell och korrekt information som berör kommunen pågår löpande.

Kommunen deltar i samverkanskonferenser tillsammans med närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen för att följa läget och ha tillgång till korrekt information.

Du hittar information om bekräftade fall hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats och Västra Götalandsregionen genom Smittskydd Västra Götalandlänk till annan webbplats. Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård. Öckerö kommun publicerar inga siffror över smittade utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens utbrottsinformationlänk till annan webbplats


Det råder patientsekretess inom sjukvården. Det innebär bland annat att uppgifter som sjukdomstillstånd eller personliga uppgifter som bostadsort och arbetsplats inte ges ut. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Det gör inte heller Öckerö kommun.

 

Öckerö kommun är en kommun med få och små enheter. Vi går därför inte ut med antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunala verksamheter för att inte riskera att bryta patientsekretessen och riskera att identifiera boende. Anledningen till detta är den starka sekretess som råder inom hälso- och sjukvården. Vi arbetar aktivt med att skydda våra brukare och våra anställda från att smittas av covid-19 och utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommunicerar så transparent vi kan men värnar samtidigt om integritet och patientsekretess.

Nyheter från Öckerö kommun

Senast uppdaterad: 2021-01-21 16.42

Publicerad: 2020-03-26 16.00
Information från ansvariga myndigheter

Nya allmänna nationella råd från 14 december

Till information hos Folkhälsomyndigheten om de nationella allmänna rådenlänk till annan webbplats

Frågor och svar

Du hittar svar på allmänna frågor hos:

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.selänk till annan webbplats

Vid behov av allmän information på olika språk kan du ringa 08-123 680 00.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Provtagning för covid-19 i Västra Götalandlänk till annan webbplats