Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ett parkeringstillstånd gäller i 5 år. Efter det måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Varje ansökan är ett nytt ärende där beslutet grundas på en individuell prövning. Därför saknar tidigare beslut om parkeringstillstånd betydelse för bedömning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: