Separation, skilsmässa

För att ansöka om skilsmässa vänder du dig till Göteborgs tingsrätt. Har ni minderåriga barn tillsammans ges alltid minst 6 månaders betänketid.

Vid en separation är det viktigt för er som är föräldrar att hitta ett fungerande sätt att kommunicera med varandra på. Ni behöver komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut.

Gå till vårdnad, boende och umgänge för mer information. Där kan du även läsa mer om samarbetssamtal och familjerådgivning.

Som föräldrar har ni en livslång relation som inte upphör när er parrelation tar slut. Ibland kan separerade föräldrar behöva hjälp att samarbeta.

Barn påverkas av en separation på olika sätt och behöver utifrån ålder och mognad få stöd i att förstå vad som händer. De kan även behöva stöd i att uttrycka sina känslor och tankar.

Gå till vårdnad, boende och umgänge för mer information. Där kan du även läsa mer om samarbetssamtal och familjerådgivning.

Göteborgs tingsrätt Länk till annan webbplats. finns ytterligare information och nödvändiga blanketter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö