Förskoleklass

Det år som barnet fyller sex år ska det börja i förskoleklass. Förskoleklassen fungerar som en övergång mellan förskolan och grundskolan.

Det är obligatorisk att gå i förskoleklass och följer samma regler för ledigheter och frånvaro som grundskolorna. Eleverna i förskoleklassen har rätt till kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider och har rätt till kostnadsfri skolskjuts på samma villkor som grundskoleelever.

Hur fungerar det i förskoleklass och på fritids?

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass? Då är det mycket som är nytt, både för ditt barn och dig som vårdnadshavare. Här har vi samlat information, frågor och svar om förskoleklassen.

Schema, lämning och hämtning

Ditt barn är i förskoleklassen under bestämda, schemalagda tider. Dagarna i förskoleklassen är inte så långa. Om ditt barn har behov av omsorg innan och/eller efter den schemalagda tiden, på grund av att du arbetar eller studerar, så lämnar och/eller hämtar du barnet på fritidshemmet. Alla grundskolor i kommunen använder ett system som heter Skola24 för att hantera schema, närvaro och frånvaro både under skoldagen och på fritids. I appen kan du som vårdnadshavare se schemat och lägga in tider för ditt barn på fritidshemmet.

Läs mer om Skola24

Läsårstider och lov

Läsåret är uppdelat i två terminer. Skolåret börjar med höstterminen i augusti och avslutas efter vårterminen i juni. Alla kommunala skolor i Öckerö kommun har samma läsårstider. Det betyder att alla barn börjar och slutar samma dag och har lov samtidigt. Hur skoldagen är schemalagd kan skilja sig från skola till skola, men alla barn får samma undervisningstid på ett helt läsår.

På loven har fritidshemmet öppet för barn som har behov av barnomsorg. Du som vårdnadshavare behöver lämna in ett schema för när ditt barn är på fritids under lovet.

Läs mer om Läsårstider och lov

Kortare ledigheter

I förskoleklass är det närvaroplikt. Det innebär att ditt barn ska vara med på all undervisning. Det är rektor som beslutar om ledighet och ska vara restriktiv med beviljande av ledighet. Ett beslut grundas på en samlad bedömning av elevens studiesituation, tidigare ledigheter och frånvaro, ledighetens längd samt ledighetens angelägenhet.

Läs mer om Skolplikt, närvaro och ledigheter

Måltider i skolan

Alla elever får gratis lunch i skolan. Om ditt barn går på fritidshemmet så serveras även frukost och mellanmål. Har ditt barn behov av specialkost, så behöver du anmäla det i en e-tjänst. Det kan till exempel vara på grund av allergier, medicinska eller religiösa skäl.

E-tjänst för Anmälan av specialkost Länk till annan webbplats.

Kläder

Ditt barn behöver ha kläder som passar för olika aktiviteter både inomhus och utomhus, oavsett vilken årstid eller väder det är. Det är bra att ha ombyteskläder på skolan ifall barnet behöver byta till torra och rena kläder under dagen. Alla barn får en egen plats på skolan där de kan förvara extra kläder, ytterkläder och skor/stövlar.

Förskoleklassen har tidigare varit en frivillig skolform, även om de absolut flesta barn har gått där. Från hösten 2018 är förskoleklass obligatorisk. Det betyder att alla barn har skolplikt om det inte finns särskilda skäl som talar emot.

I januari det år som barnet fyller sex år skickas ett välkomstbrev ut till alla vårdnadshavare om att det är dags att börja skolan. Du som vårdnadshavare får önska skola i e-tjänsten för skolval. Beslut om placering meddelas via e-tjänsten i slutet av mars.

Läs mer om riktlinjer för skolplaceringar Pdf, 482.9 kB.

Nej. Du kan inte önska klass, grupp eller lärare för ditt barn. Skollagen anger att rektor beslutar om sin enhets inre organisation vilket innebär att de pedagogiska och organisatoriska frågorna är rektorns ansvar.

I samband med skolvalet kan du även anmäla behov av fritidsplats. Fritidshemmet är integrerat med skolan och det sker ett nära sammarbete mellan grundskola och fritidshem.

Senast uppdaterad:

Publicerad: