Energi och uppvärmning

Det finns många olika uppvärmningsalternativ att välja mellan. Ett gott råd är att tänka långsiktigt och välja ett alternativ som fungerar många år framåt. Arbetsinsatsen för de olika värmesystemen måste vägas mot årskostnaden. Ett välisolerat hus har lägre driftskostnader och högre komfort.

Illustration på hus och energiförbrukningspilar i olika färger

Energi- och klimatrådgivning

Sedan den 1 januari 2024 har Stenungsunds kommun tagit över den kommunala energi- och klimatrådgivningen för Öckerö kommun.

Arbetet är en opartisk och kostnadsfri rådgivande verksamhet som verkar för att inspirera och informera verksamheter och allmänheten om energibesparningar och annat klimatsmart agerande. Rådgivningen fungerar som konsumentupplysning inom områdena energi, transport, miljö och inomhusklimat (såsom t.ex. uppvärmning av utrymmen, belysning, isolering m.m). Den huvudsakliga finansieringen kommer från Energimyndigheten.

Kontakta rådgivningen när du t.ex.:

  • vill minska din energianvändning
  • funderar på om det är värt att tilläggsisolera
  • har frågor kring olika uppvärmningssystem och dess klimatpåverkan
  • vill söka bidrag för till exempel solvärme
  • har frågor kring transporter och miljö

Energi- och klimatrådgivaren kommer gärna ut till din verksamhet, din förening eller bostadsrättsförening om du behöver hjälp med att spara energi eller få billigare och miljövänligare energi- eller transportlösningar.

Telefonnummer: 0303-73 27 54

Läs mer om Energi- och klimatrådgivning här Länk till annan webbplats.

Energirådgivning för företag

Energi- och klimatrådgivningens framgångsrika företagssatsning fortsätter. Kostnadsfri rådgivning erbjuds på plats till små och medelstora företag i Öckerö kommun. Rådgivningen handlar om vilka energibesparande åtgärder som är intressanta för ert företag. Det kan ibland handla om större investeringar, men även små förändringar av vanor och rutiner kan ge bra resultat. Tillsammans resonerar vi kring företagets energianvändning och genomför en rundvandring i lokalerna för att hitta möjliga energieffektiviseringsåtgärder.

Telefonnummer: 0303-73 27 54

Kontakt via e-post.

Uppvärmning

Berg- jord- vatten- och luftvärmepumpar är bra ur miljösynpunkt. En värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord eller vatten måste anmälas till bygg- och miljönämnden.
Anmäl installation av värmepump

Idag eldar vi med ved, pellets och flis för att värma byggnader och vatten. I kaminer kan mysfaktorn ibland kännas viktigare än energieffektivitet. Men det finns bra alternativ där mysfaktor och energieffektivitet kan kombineras. För eldstäder och pannor gäller olika lov men gemensamt är att sotaren alltid ska ha godkänt installationen innan den får tas i bruk.
Anmäl installation av eldstad

Pelletseldning räknas som ett klimatneutralt uppvärmningssätt. Pellets är energieffektivt, driftsäkert och har lägre driftskostnad än el och olja.

Pelletseldning kräver en viss arbetsinsats men inte lika stor som för ved. Andra fördelar gentemot ved är att pellets har ett jämnt energiinnehåll, att matningen kan skötas automatiskt från förrådet (kräver alltså inte daglig tillsyn under de kalla månaderna) och att det är lätt att reglera förbränningen efter värmebehov. Det finns på marknaden stora helautomatiska pelletsförråd vilka sköter all matning till brännaren. Du fyller bara lagret när det tar slut.

För optimal förbränning ska pellets eldas i kamin eller panna som är specifikt tillverkad för just pellets.

Vedeldning är bra ur miljösynpunkt. Under förutsättning att du har en effektiv panna med ackumulatortank - och att du eldar på rätt sätt. Tänk också på att ta hänsyn till dina grannar när du eldar.

Solenergi är en förnybar energikälla som vi kan omvandla till varmvatten eller elektricitet.
Läs mer om solvärme Länk till annan webbplats.

Energiplan

I energiplanen och energieffektiviseringsstrategin finns mål för kommunens arbete med energieffektivisering och förnybar energi.

Läs mer om kommunens energieffektiviseringsarbete här

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Energi- och klimatrådgivningen
Telefon: 0303-73 27 54
E-post: petter.bergman@stenungsund.se