Energi och uppvärmning

Det finns många olika uppvärmningsalternativ att välja mellan. Ett gott råd är att tänka långsiktigt och välja ett alternativ som fungerar många år framåt. Arbetsinsatsen för de olika värmesystemen måste vägas mot årskostnaden. Ett välisolerat hus har lägre driftskostnader och högre komfort.

Energi- och klimatrådgivning

Sedan den 1 januari 2018 har Göteborgs stad tagit över den kommunala energi- och klimatrådgivningen för Öckerö kommun.

Arbetet är en opartisk och kostnadsfri rådgivande verksamhet som verkar för att inspirera och informera verksamheter och allmänheten om energibesparningar och annat klimatsmart agerande. Rådgivningen fungerar som konsumentupplysning inom områdena energi, transport, miljö och inomhusklimat (såsom t.ex. uppvärmning av utrymmen, belysning, isolering m.m). Den huvudsakliga finansieringen kommer från Energimyndigheten.

Kontakta rådgivningen när du t.ex.:

 • vill minska din energianvändning
 • funderar på om det är värt att tilläggsisolera
 • har frågor kring olika uppvärmningssystem och dess klimatpåverkan
 • vill söka bidrag för till exempel solvärme
 • har frågor kring transporter och miljö

Energi- och klimatrådgivaren kommer gärna ut till din verksamhet, din förening eller bostadsrättsförening om du behöver hjälp med att spara energi eller få billigare och miljövänligare energi- eller transportlösningar.

Telefonnummer: 031 368 39 50

Läs mer om energi- och klimatrådgivning. Länk till annan webbplats.

Mät din elanvändning

Du kan låna elmätare gratis på Öckerö bibliotek. Med elmätaren kan du enkelt mäta din energianvändning.

Största delen av ett hushålls elanvändning går till värme och varmvatten. Det sker även om du använder direktel eller värmepump. Även om vi kan värma bostad och varmvatten med olika bränslen, så finns det i hushållet ett stort antal apparater som drivs med elektricitet. Denna energianvändning brukar kallas hushållsel och uppgår för en normal familj till i storleksordningen 1 MWh/person och år (=1000 kWh /person och år).

Via elräkningen och din nätägare kan du få statistik på din energianvändning på dygnsnivå. För att få ett mer detaljerat resultat kan du mäta själv i realtid och även över tid. I de flesta teknikvaruhus kan man för en hundralapp köpa en elmätare, som man sätter in i vägguttaget före den apparat som drar ström. På senare år har det även kommit mätare som mäter den sammanlagda elanvändningen i hushållet.

Energirådgivning för företag

Energimyndigheten har lanserat projektet ”Coacher för energi och klimat”. Projektet innebär att en coach genomlyser ett företags energianvändning kostnadsfritt och ger råd om energieffektivisering. Företagets åtgärder är helt frivilliga. För Öckerö kommun är det Göteborgs stad som samordnar projektet. Som företag får du kostnadsfri rådgivning som inte förpliktigar dig till några åtgärder men som däremot kan minska era kostnader för energi.

Programmet leds av en coach som är knuten till kommunen eller kommunsamarbetet. När ditt företag anslutit gör coachen en genomgång av ditt företags energianvändning. Därefter tar coachen fram förslag på åtgärder med potential till minskad energianvändning. I nästa steg går du och coachen igenom hur de föreslagna åtgärderna kan genomföras. Under programperioden bjuds du in till löpande träffar med andra företag som deltar i programmet. På träffarna får du möjlighet att lära dig mer om energieffektivisering och utbyta erfarenheter med varandra.

Programmet består av enskild coachning och gruppträffar. I gruppen ingår företag från samma kommun eller region.

 

Enskild coachning

 • Energigenomgång med platsbesök av coach
 • Sammanställning av områden med potential till minskad energianvändning
 • Coachning i genomförande av åtgärder Gemensam coachning:
 • Platsbesök hos andra deltagande företag
 • Inspirationsföreläsningar inom energieffektivisering och dess fördelar
 • Stöd inför upphandling av konsult och/eller leverantör
 • Stöd inför framtagning av investeringsunderlag
 • Stöd inför att ta fram gröna hyresavtal

Stöd inför finansieringslösningar


För att få ut största nytta av coachningsprogrammet behöver du som deltagande företag vara engagerad i de seminarier och träffar som anordnas under programperioden. Utöver det, är det enda som krävs att du avsätter tid med coachen. Din insats kommer bestå av att besvara frågor från coachen och att närvara vid en rundvandring i företaget.

Uppvärmning

Berg- jord- vatten- och luftvärmepumpar är bra ur miljösynpunkt. En värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord eller vatten måste anmälas till bygg- och miljönämnden.
Anmäl installation av värmepump

Idag eldar vi med ved, pellets och flis för att värma byggnader och vatten. I kaminer kan mysfaktorn ibland kännas viktigare än energieffektivitet. Men det finns bra alternativ där mysfaktor och energieffektivitet kan kombineras. För eldstäder och pannor gäller olika lov men gemensamt är att sotaren alltid ska ha godkänt installationen innan den får tas i bruk.
Anmäl installtion av eldstad

Pelletseldning räknas som ett klimatneutralt uppvärmningssätt. Pellets är energieffektivt, driftsäkert och har lägre driftskostnad än el och olja.

Pelletseldning kräver en viss arbetsinsats men inte lika stor som för ved. Andra fördelar gentemot ved är att pellets har ett jämnt energiinnehåll, att matningen kan skötas automatiskt från förrådet (kräver alltså inte daglig tillsyn under de kalla månaderna) och att det är lätt att reglera förbränningen efter värmebehov. Det finns på marknaden stora helautomatiska pelletsförråd vilka sköter all matning till brännaren. Du fyller bara lagret när det tar slut.

För optimal förbränning ska pellets eldas i kamin eller panna som är specifikt tillverkad för just pellets.

Vedeldning är bra ur miljösynpunkt. Under förutsättning att du har en effektiv panna med ackumulatortank - och att du eldar på rätt sätt. Tänk också på att ta hänsyn till dina grannar när du eldar.

Solenergi är en förnybar energikälla som vi kan omvandla till varmvatten eller elektricitet.
Läs mer om solvärme Länk till annan webbplats.

Energiplan

I energiplanen och energieffektiviseringsstrategin finns mål för kommunens arbete med energieffektivisering och förnybar energi.

Läs mer om kommunens energieffektiviseringsarbete här

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Energi- och klimatrådgivningen
Telefon: 031-368 39 50
E-post: energiradgivningen@miljo.goteborg.se

Besöksadress (Endast bokade tider)
Karl Johansgatan 23
Göteborg

Postadress
Box 11364
404 28 Göteborg