Kommun och politik

Kommunfakta400px.jpg

Kommunfakta

Här hittar du fakta om befolkning, ekonomi, valresultat och annan statistik om vår kommun.

Protokollkallelser400px.jpg

Protokoll och kallelser

Här finns protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och råden, samt kallelser till möten.

Anställda400px.jpg

Kommunens organisation

Det finns fyra förvaltningar där tjänstpersoner arbetar. Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. I nämnderna finns folkvalda politiker.

Relaterade nyheter