Bo, trafik och miljö

Bygglov400px.jpg

Bygga nytt, ändra eller riva

Funderar du på att bygga nytt eller förändra ditt boende? Här får du information om vilka regler som gäller.

Renhållningsarbetare400px.jpg

Avfall och återvinning

Läs om hur du ska hantera ­olika slags avfall som till exempel hushållsavfall, grovavfall, matavfall och farligt avfall.

kranvatten - vatten och avlopp400px.jpg

Vatten och avlopp

Kommunen ser till att du får vatten hem i din kran av dricksvattenkvalité. Vi tar även hand om ditt spillvatten.

Detaljplaner400px.jpg

Detaljplaner

Med detaljplaner styr kommunen hur mark och vatten ska användas och bebyggas. Läs mer om pågående detaljplanearbete.

Trafikgatorresor400px.jpg

Trafik, gator och resor

Här hittar du information om trafiksäkerhet, parkering, belysning samt städning och halkbekämpning av våra vägar.

naturvård och parker - man går i jungfruviken slingan400px.jpg

Naturvård och parker

Öckerö kommun arbetar för att bevara och utveckla natur, kulturarv och historiska miljöer.

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang