Modersmålsundervisning

Modersmål är ett frivilligt ämne som du kan ansöka om att få läsa. Det finns en egen kursplan och du får omdömen och betyg precis som i alla andra ämnen.

I Öckerö kommun finns för närvarande språk som arabiska, engelska och tyska i modersmålsundervisningen.

Varför satsar vi på modersmål?

Forskning har visat att goda kunskaper i modersmålet ger bättre resultat i alla ämnen i skolan. Modersmålet är en ovärderlig tillgång för att lyckas bättre i skolan och för barnens hela personliga utveckling.

Rätten till modersmålsundervisning

Kommunen anordnar modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst fem elever som har ansökt om undervisning och det finns lämplig lärare att tillgå.

Rätt till modersmålsundervisning har den elev där en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i sitt modersmål och dagligen använda språket i umgänget med familjen. Modersmålsundervisning är inte undervisning på nybörjarnivå.

Adoptivbarn med annat modersmål har rätt till undervisning i sitt modersmål.

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Målet är att du som talar ett annat språk ska klara av arbetet i skolan och samtidigt utveckla ditt eget språk och lära känna den egna kulturen.

När det gäller förskola och förskoleklass medverkar dessa till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål.

Minoritetsspråk

Begränsningen om fem elever gäller inte för minoritetsspråken, finska, jiddisch, romani chib, meänkeli och samiska. Undervisning i finska bedrivs på nybörjarnivå.

Läs mer i Skollagen (kap 10,7 §) Länk till annan webbplats.

Undervisning i modersmål

I Öckerö kommun ordnas undervisningen utanför elevens ordinarie schema. Modersmålsundervisningen har en egen kursplan med kunskapskrav från årskurs 6. Enligt läroplanen ges betyg från årskurs 6.

Undervisningsgrupperna är åldersblandade och undervisningen kan ske på annan skola än där eleven går.

Modersmålsundervisningens kursplan (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö