Riksfärdtjänst

Vid resa utanför färdtjänstområdet måste du ansöka om riksfärdtjänst.

Vem kan få riksfärdtjänst?

För att få riksfärdtjänst måste du uppfylla följande krav:

  • Du är folkbokförd i Öckerö kommun.
  • Ditt ändamål med resan är rekreation fritidsfritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
  • Din resa ska inte bekostas av stat, kommun eller landsting.
  • Din resa är inte en tjänsteresa eller ska bekostas genom föreningsverksamhet.
  • Du har ett funktionshinder som är så pass stort och varaktigt (minst 6 månader) att du behöver resa på ett särskilt kostsamt sätt. Detta innebär att du inte ska kunna resa självständigt med allmänna kommunikationer och med den service transportföretag kan ge dig i form av ledsagarservice och handikappanpassade fordon och platser.
  • Din resa görs inom Sverige och utanför färdtjänstområdet.

Kan du genomföra en resa på egen hand med allmänna kommunikationer och den hjälp och service som trafikföretaget ger, är du inte berättigad till riksfärdtjänst.

I första hand används allmänna kommunikationer, det vill säga tåg, buss, båt eller flyg med ledsagare.

Utredning och beslut

Ansökan om tillstånd till riksfärdtjänst utreds och beslutas av kommunens färdtjänsthandläggare. På beslutet står resplanen, datum för resan och de färdsätt du kan få ersättning för. Du bokar själv din resa och köper dina biljetter efter att du fått beslut om beviljad riksfärdtjänstresa. Kommunen ansvarar inte för att en beviljad resa kan genomföras. Om en resa inte går att bokas på grund av platsbrist eller för att inte avgångarna passar, innebär inte heller någon skyldighet för kommunen att ordna resan på annat sätt. Kommunen har inte heller någon skyldighet att anordna resan. En resa som inte avbokats vid förhinder bekostas av den enskilde.

Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Ersättning för resan

När du har genomfört din riksfärdtjänstresa så skickar du in kvitton för biljett och eventuella taxikvitton. Du ska bara skicka in kvitton för resan och med de färdsätt som står i ditt beslut. Kommunen ersätter merkostnaden för resan. Dels kostnaden för ledsagaren som måste följa med för att resan ska kunna genomföras på ett sätt som gör resan särskilt kostsam. Kommunen lämnar ut ersättning efter inlämning av kvitton och efter resan är utförd för den kostnad som överstiger egenavgiften för riksfärdtjänstresor. Kommunen lämnar ingen ersättning för resor som ej har genomförts. En resa som inte avbokats vid förhinder bekostas av dig.

Merkostnad innebär att egenavgiften har dragits av från den kostnad som du har haft för din resa. Har du åkt taxi eller specialfordon som du har beställt via Västtrafik Kund och Resetjänst har du redan betalt egenavgiften i samband med resan och har därmed inga merkostnader.

Egenavgift för riksfärdtjänst

Vid resa med riksfärdtjänst ska du betala en viss avgift beslutat av regeringen (Förordningen 1997:782), den så kallade egenavgiften. Egenavgiftens storlek ska motsvara normala resekostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Resenärer under 26 år och studerande som har Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller något av Studentkårens studentkort som Mecenat och studentkortet betalar 70 % av egenavgiften.

Egenavgiftstabell

Vägavstånd i kilometer

Upp t.o.m. 25 år

26 år och uppåt

0 – 100

73 kr

105 kr

101 – 125

91 kr

130 kr

126 – 150

115 kr

165 kr

151 – 175

136 kr

195 kr

176 – 200

154 kr

220 kr

201 – 225

178 kr

255 kr

226 – 250

192 kr

275 kr

251 – 275

210 kr

300 kr

276 – 300

224 kr

320 kr

301 – 350

259 kr

370 kr

351 – 400

294 kr

420 kr

401 – 450

318 kr

455 kr

451 – 500

336 kr

480 kr

501 – 600

374 kr

535 kr

601 – 750

420 kr

600 kr

751 – 1 000

458 kr

655 kr

1 001 – 1 250

476 kr

680 kr

1 251 – 1 500

490 kr

700 kr

Över 1 501

528 kr

755 kr

Senast uppdaterad:

Publicerad:
.

Kontakt

För kontakt med handläggare för färdtjänst:

Öckerö kommunservice

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö