Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolskjuts

Vid behov ordnar kommunen skolskjuts för elever från förskoleklass till årskurs 9 samt särskolan.

Regler för skolskjuts

Rätten till skolskjuts bedöms efter:

  • Var eleven bor.
  • Trafikförhållanden.
  • Eventuella funktionsnedsättningar eller andra särskilda omständigheter.
  • Vilken årskurs eleven går i.

Kraven som måste vara uppfyllda för att få skolskjuts beskrivs i Regler för skolskjutsPDF

  • Elever som färdas med avgiftsbelagd färja till skola inom kommunen, eller som av någon anledning anvisas undervisning på annan skola
  • Elever i årskurs 7-9 boende på Björkö, Fotö, Hälsö, Rörö, Hyppeln och Knippla
  • Elever i årskurs förskoleklass-6 boende på Knippla
  • Elever i årskurs förskoleklass-6 boende på Hyppeln
  • Elever i årskurs 4-6 boende på Rörö

I Öckerö kommun får de elever som väljer annan skola (än sin hänvisningsskola) inom kommunen busskort under samma förutsättningar som de elever som går på sin hänvisningsskola.

Vid bedömningen om en elevs rätt till busskort ska utgångspunkten
vara den skola som eleven är inskriven på.

I Öckerö kommun får de elever som väljer en skola utanför kommungränsen inte rätt till skolskjuts om inte eleven har särskilda behov.

Rätt till skolskjuts på grund av särskilda behov beslutas i varje enskilt fall genom individuell prövning av varje elevs möjlighet att ta sig till och från skolan. Om medicinska skäl föreligger till grund för ansökan ska detta kunna styrkas med läkarintyg. Beslut om skolskjuts på grund av särskilda skäl tas av förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen.

En elev som skadar sig kan via försäkringsbolaget få transport till och från skolan om skadan medför att eleven inte på egen hand kan ta sig till skolan. Kommunens olycksfallsförsäkring för alla barn och elever som är folkbokförda i kommunen gäller både under skoltid och på fritiden. Vid olycksfall, anmäl skadan till Protector försäkringar.

 

Om ditt barn tillfälligt behöver skolskjuts på grund av medicinska skäl, till exempel planerad operation eller sjukdom, kan du ansöka om tillfällig skolskjuts. För att kunna göra det måste barnet vara skriven i kommunen och ha ett läkarintyg som styrker behovet av skolskjuts. Ansökan behöver inkomma med god framförhållning för att kunna hanteras i tid.

Ansök om skolskjuts eller busskort

Inför varje nytt läsår ska du göra en ny ansökan om skolskjuts eller busskort, då en ansökan gäller för ett läsår i taget. En elev som har rätt till busskort får detta på respektive skola efter att beslut om skolskjuts är fattat.

Ansökan för skolskjuts och busskort

För dig som har skolskjuts med taxi

Har du skolskjuts finns det flera sätt att ändra och avboka dina resor. Det enklaste sättet är att ladda ner Västtrafiks app "Boka resa". I appen kan du se bokade resor och avboka resor, men du kan inte göra egna bokningar. I appen finns ditt reseschema för två veckor framåt.

Nedan kan du läsa mer om hur du gör för att hantera dina resor.

För att kunna använda appen "Boka resa" behöver du skapa ett konto på västtrafiks webbplats.länk till annan webbplats Du som vårdnadshavare behöver även läggas till som ombud.

Är du intresserad av att se bokade resor och avboka dem via appen eller har du frågor om den, ring kundservice 020-919090, val 4.

Som vårdnadshavare kan du göra tillfälliga ändringar i skolskjutsen till adresser som eleven finns registrerad på. Detta gör du genom att ringa till Västtrafik, Fasta resor på telefonnummer: 010-17 30 200

För att registrera en ny adress behöver du kontakta kommunservice: 031-97 62 00.

När du behöver boka av din resa på grund av till exempel sjukdom kan du göra detta på flera sätt. Tänk på att göra din avbokning så snart du har möjlighet. Resan måste avbokas senast en timme innan resans start.

Om du behöver göra permanenta ändringar av elevens resor måste du kontakta skolskjutssamordnaren i kommunen. Det kan till exempel vara en ändring i elevens schema.

Tänk på att skicka in din ändring i god tid innan den ska gälla då Västtrafik har en handläggningstid på åtta arbetsdagar för permanenta ändringar.

Om din taxi är försenad mer än 10 minuter så ska du ringa 010-17 30 200. Välj knappval #1

Ring 010-17 30 200 1 vecka före skolstart för att få elevens tid för skoltaxi

För dig som har skolskjuts med busskort

Om en elev förlorat eller råkat skada sitt busskort ges ett ersättningskort mot en administrativ avgift som motsvarar kostnaden för det som Västtrafik fakturerar kommunen.

Senast uppdaterad: 2019-09-11 16.10

Publicerad: 2019-06-08 09.02
Kontakt

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Västtrafiks beställningscentral för taxi

För avbokningar och tillfälliga ändringar

Måndag-fredag kl 06:30-17:00
Telefon: 010-17 30 200
Kvällar och helger
Telefon: 020-91 90 90

E-post: fastaresor.vasttrafik@samres.se

Synpunkter på resan

Kontakta kundservice
Telefon: 020-91 90 90 knappval # 4

E-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se