Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolskjuts

Vid behov ordnar kommunen skolskjuts för elever från förskoleklass till årskurs 9 samt särskolan.

Rätten till skolskjuts bedöms efter:

  • Var eleven bor.
  • Trafikförhållanden.
  • Eventuella funktionsnedsättningar eller andra särskilda omständigheter.
  • Vilken årskurs eleven går i.

Kraven som måste vara uppfyllda för att få skolskjuts beskrivs i Regler för skolskjutsPDF

Ansök om skolskjuts eller busskort

Inför varje nytt läsår ska du göra en ny ansökan om skolskjuts eller busskort, då en ansökan gäller för ett läsår i taget. En elev som har rätt till busskort får detta på respektive skola efter att beslut om skolskjuts är fattat.

Ansökan för skolskjuts och busskort

För dig som har skolskjuts med taxi

När du behöver göra en tillfällig ändring av resa kan du kontakta Kommunservice. Handläggningstiden är upp till tre arbetsdagar.
Telefon: 031-97 62 00

När du behöver boka av din resa på grund av till exempel sjukdom kan du göra detta på flera sätt. Tänk på att göra din avbokning så snart du har möjligthet. Resan måste avbokas senast en timme innan resans start.

Om du behöver göra permanenta ändringar av elevens resor måste du kontakta skolskjutssamordnaren i kommunen. Det kan till exempel vara en ändring i elevens schema eller om eleven ska åka till en adress som inte är registrerad på eleven.

Tänk på att skicka in din ändring i god tid innan den ska gälla då Västtrafik har en handläggningstid på åtta arbetsdagar för permanenta ändringar.

Om din taxi är försenad mer än 10 minuter så ska du ringa 010-17 30 200. Välj knappval #1

Ring 010-17 30 200 1 vecka före skolstart för att få elevens tid för skoltaxi

För dig som har skolskjuts med busskort

Om en elev förlorat eller råkat skada sitt busskort ges ett ersättningskort mot en administrativ avgift som motsvarar kostnaden för det som Västtrafik fakturerar kommunen.

Information till dig som redan har beslut om skolskjuts

Publicerad den: 2019-06-08 09.02
Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Västtrafiks beställningscentral för taxi

Måndag-fredag kl 06:30-17:00
Tel: 010-17 30 200
Kvällar och helger
Tel: 020-91 90 90

E-post: fastaresor.vasttrafik@samres.se

Synpunkter på resan

Kontakta kundservice
Tel: 020-91 90 90 knappval # 4

E-post till synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Skolskjutssamordnare i Öckerö kommun

Tel: 031-97 88 99

E-post: andreas.persson@ockero.se