Alkohol

Här har vi samlat information till dig som vill veta mer om alkoholens effekter på dig som vuxen och var du kan få hjälp om du vill minska din alkoholkonsumtion. 

Trots nyhetsrubriker om hälsovinster med alkohol så påverkar alkohol kroppen negativt. Alkoholkonsumtion kan bland annat öka risken för sjukdomar såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och leversjukdomar, sänka din livskvalitet och i vissa fall leda till en för tidig död. Olika människor är olika känsliga för alkoholens effekter och även de aktuella livsomständigheterna kan påverka. Men alkoholen skadar fler än den som dricker vilket visar sig genom alkoholens koppling till bland annat våldsbrott, trafikolyckor och otrygg uppväxtmiljö för barn och unga. Det finns dock bra hjälp att få om du vill förändra dina alkoholvanor.   

Hur mycket är egentligen ok att dricka?

Att du ens funderar över dina alkoholvanor är ett bra första steg. För att få en bättre bild av ditt drickande och huruvida det är inom gränserna för vad som kan anses vara ett normalt drickande kan du göra ett självtest på Alkoholprofilen Länk till annan webbplats..

Riskfylld alkoholkonsumtion definieras utifrån den totala veckokonsumtionen och intensivkonsumtion utifrån standardglas som motsvarar 12 g alkohol
Det innebär att du är i riskbruk om du som:

 • man dricker mer än 14 standardglas per vecka
 • kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka
 • man dricker 5 standardglas vid ett och samma tillfälle
 • kvinna dricker 4 standardglas vid ett och samma tillfälle

Ett standardglas motsvarar en liten starköl på 33 cl, ett glas vin på 10 cl eller en drink/shot på 4 cl.

Vad kan du göra för att minska ditt drickande?

 • Börja med en nykter period då du inte dricker något alls.
 • Berätta för andra att du vill dricka mindre och be dem stötta dig i detta.
 • Hitta nya aktiviteter som inte innefattar alkohol.
 • Börja föra en alkoholdagbok där du skriver ner när och hur mycket du dricker. Kanske kan du hitta ett mönster och se när du lockas att dricka mer än du egentligen vill?
 • Ha inte alkohol hemma då det kan utgöra en onödig frestelse.
 • Ta kontakt med din läkare på vårdcentralen och kolla vilken hjälp de kan erbjuda.
 • Gå med i en stödgrupp för personer som har problem med alkohol.

Så kan du få stöd och hjälp

 • Alkoholhjälpens självhjälpsprogram
  Ett kostnadsfritt och digitalt KBT-baserat självhjälpsprogram för den som vill förändra sina alkoholvanor. Programmet löper under 10 veckor och har gett god effekt i flera studier.
  Till Alkoholhjälpens självhjälpsprogram Länk till annan webbplats.
 • Anhörigstöd
  Lever du med någon som har ett alkoholmissbruk och vill ha stöttning? Hos kommunens anhörigstöd kan du få prata med en professionell som kan stötta dig och tipsa om vilken hjälp kommunen erbjuder.
 • Fakta om alkohol – IQ
  IQ Länk till annan webbplats. är en organisation som arbetar för en hälsosam användning av alkohol och på deras webbsida hittar du bland annat information om alkohol och dess effekter.
 • Så kan du ändra dina alkoholvanor – 1177
  Tips från 1177 Länk till annan webbplats. gällande hur du kan tillväga för att förändra dina alkoholvanor.
 • Alkohollinjen
  Gratis och anonym stödlinje till den som funderar över sina alkoholvanor. Du når dem på 020-84 44 48 eller på alkohollinjen.se Länk till annan webbplats.

Drogförebyggande arbete
Kommunens vision med det drogförebyggande arbetet är att vuxenvärlden är överens om att nolltolerans gäller - ingen under 18 ska få tag i alkohol!
Läs mer om Öckerö kommuns drogförebyggande arbete och ta gärna kontakt med drogförebyggarna.

Senast uppdaterad:

Publicerad: