Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avfall och återvinning

Genom att lämna ditt avfall på rätt ställe hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen. Du bidrar också till att det som är värdefullt återvinns så att naturresurser och energi kan sparas.

Vi har kommit långt när det gäller att ta tillvara och återvinna avfall men det allra bästa för miljön är givetvis om det blir så lite avfall som möjligt.

Avgifter och regler

Alla som bor eller äger en fastighet i Öckerö kommun betalar en avgift för avfallshanteringen. I avgiften ingår en fast kostnad (grundavgiften) och en rörlig kostnad för hushållsavfall. Fasta abonnenter debiteras sex gånger årligen.

Renhållningstaxa för Öckerö kommunPDF

 • I grundavgiften ingår fakturering, information, upphandling, utveckling, kundkontakter, uppföljning och planering samt drift av återvinningscentraler för mottagning av hushållsavfall, farligt avfall, skrymmande avfall, kylmöbler, batterier, elektriska och elektroniska produkter med mera.
 • Den rörliga kostnaden är kommunens ersättning för hämtning och behandling av avfall.
 • För latrin är taxan beräknad på de faktiska kostnaderna för kärl, fordon, personal, tömning och slutligt omhändertagande.
 • För annat avfall än hushållsavfall tar kommunen ut de faktiska kostnader för omlastning och mellanlagring och den slutliga mottagarens behandlingsavgift.
 •  

Avfallspriser 2019

Moment

Inkl. moms

Ekl. moms

Brännbart avfall (Obs! ej virke)

  125 kr

  100 kr

Brännbart bygg- rivnings och industriavfall

avlämnat vid central, per m³

  231,25 kr

  185 kr

Obrännbart avfall (fönster, vvs, isolering mm)

avlämnat vid central, per m³

  493,75 kr

  395 kr

Obrännbart avfall (fönster, vvs, isolering mm)

avlämnat vid central, per ton

1 787,50 kr

1 430 kr

Träavfall, rivnings- och byggvirke

avlämnat på central, per m³

  231,25 kr

  185 kr

Grenar och kvistar

  231,25 kr

  185 kr

Kontaminerat virke, per m³

  750 kr

  600 kr

Slipers, arsenikbehandlade, per st

  125 kr

  100 kr

Asbest avlämnat på central, per ton

1 900 kr

1 520 kr

Asbest avlämnat på central, per m³

  750 kr 

  600 kr

Gips avlämnat på central, per ton

1 375 kr

1 100 kr

Gips avlämnat på central, per m³

  375 kr

  300 kr

Wire och trålar, per ton

2 125 kr

1 700 kr

Takpannor, tegel och betong, per ton

1 000 kr

  800 kr

Takpannor, tegel och betong, per m³

  800 kr

  640 kr

Takpannor, tegel och betong, per ton

orena massor till sortering

1 787,50 kr

1 430 kr

Osorterat material till deponi, per ton

2 125 kr

1 700 kr

Skrot,

     62,50 kr

     50 kr

Oljefat, per styck

     31,25 kr

     25 kr

Spillolja, per liter

        2,50 kr

        2 kr

Oljefilter, stora st

      31,25 kr

      25 kr

Oljefilter, små st

       18,25 kr

       15 kr

Färg, lim mm, per kg

         6,25 kr

         5 kr

Övrigt

Inkl. moms

Exkl. moms

Sopkärl, 240 liters till verksamheter

   900 kr

   720 kr

Sopkärl, 660 liters till verksamheter

2 750 kr

2 200 kr

Sopkärl, 140 liters uthyrning/vecka

    125 kr

   100 kr

Felsorteringsavgift, per ton

1 250 kr

1 000 kr

Felsorteringsavgift, per m³

    250 kr

   200 kr

Hushåll, vinds/garageröjning 

med flakbil, per m³ + transport

    231,25 kr

   185 kr

Hushåll, hämtning av grovavfall

med flakbil, per m³ + transport

    231,25 kr

   185 kr

Transport med flakbil inkl. chaufför, per gång

    500 kr

    400 kr

Transport till Göteborg

vid vägning efter transport till Göteborg

1 500 kr

1 200 kr

Transport hämtning av glasigloo, per gång

kommunen äger glasigloon

1 000 kr

1 200 kr

Transport hämtning av glasigloo, per gång                                          750 kr                   937,50 kr

verksamheten äger glasigloon                                                                

Avgifter - containeruthyrning 2019

Moment


Inkl. moms

Exkl.moms

Utsättning av container, per gång


  375 kr

  300 kr

Transport -  inom kommunen, per gång


   750 kr

   600 kr

Transport- utom kommunen, per gång1 500 kr

1 200 kr

Containerhyra, 8-10 m³, långtid**, per dag


      25 kr

     25 kr

Containerhyra, 8-10 m³, korttid**, per dag


      37,50 kr

     30 kr

Brännbart (Obs! ej virke i containern)

i container, per m³ +transport


  231,25 kr

   185 kr

Blandat avfall till sortering, per m³

planglas, perslin, plast, gummi, trä, metall


  493,75 kr

395 kr

Obrännbart avfall (fönster, vvs, isolering mm)

hämtatvid företag/verksamhet, per m³ + transport


  493,75 kr

  395 kr

Träavfall, rivnings- och byggvirke

hämtat i container, per m³ + transport


   231,25 kr

   185 kr

Träavfall, grenar och ris

hämtat i container eller flakbil, per m³ + transport


  231,25 kr

  185 kr

Kontaminerat virke, per ton


2 192,50 kr

1 754 kr

Kontaminerat virke, per m³


  750 kr

  600 kr

Slipers, arsenikbehandlade, per styck


  125 kr

  100 kr

Skrot,


     62,50 kr

     50 kr

Asbest hämtat i container, per ton


 1 406,25 kr

1 125 kr

Plus transport till tagene, Göteborg


1 500 kr

1 200 kr

Gips hämtat i container, per ton


1 250 kr

1 000 kr

Plus transport till tagene, Göteborg


1 500 kr

1 200 kr

Wire och trålar, per ton


2 750 kr

2 200 kr

Plus transport till Tagene, Göteborg


1 500 kr

1 200 kr

Takpannor, tegel och betong, per ton


1 000 kr

  800 kr

Transport till Tagene, Göteborg


1 500 kr

1 200 kr

Takpannor, tegel och betong, per ton

orena massor till sortering


1 787,50 kr

1 430 kr

Transport till Tagene, Göteborg


1 500 kr

1 200 kr

Hushållsavfall i container från hamnar, per m³


  143,75 kr

  150 kr

Hushåll, hämtning av grovavfall

brännbart avfall med flakbil, per m³ + transport


   231,25 kr


  185 kr


Hushållsavfall i container, från hamnar, per m³ + transport


  143,75 kr

  150 kr

Hushållsavfall, hämtning av grovavfall

brännbart avfall med flakbil, per m³ + transport


  231,25 kr

   185 kr

 

Möbler med stålfjädrar, per m³


  375 kr

   185 kr

Felsorteringsavgift


2 500 kr

  2 000 kr

*Långtid  ≥  30 dagar
** Korttid ≤  30 dagar

Hämtning av avfall

Vi tömmer ditt bruna kärl för matavfallet ojämna veckor. Det gröna kärlet töms jämna veckor. Ställ ut kärlet som ska tömmas senast kl 06:00 på hämtningsdagen. Kärlet ska stå med handtaget mot vägen.

Hämtningsplatsen ska hållas fri från hinder samt snö och halkbekämpas. Ibland behöver kretsloppsenhetens personal meddela avvikelse direkt till abonneneten, då hängs ett meddelande på kärlet om vad du som abonnent behöver åtgärda. Mer information kan du läsa i Renhållningsordningen.                            

Ändring av tömningsdagar

Ibland är dagen för din soptömning ändrad på grund av helgdagar. När helgdagar infaller kan avfallshämtningen flyttas framåt eller bakåt i tiden. Låt kärlet stå kvar till dess att det blivit tömt. Vid ändring meddelas detta i Driftsmeddelanden.

Sommarabonnemang

Har du sommarabonnemang startar hämtningen 23 april och pågår fram till den 4 oktober 2019.

Tömning av matavfall under sommaren

Efter önskemål från invånarna kommer matavfallet att tömmas varje vecka under sommaren. Detta sker från vecka 28 till vecka 33. För de som önskar finns det en större papperspåse att sätta i de bruna kärlen. Dessa finns att hämta på våra återvinningscentraler. 

Källsortering och återvinning

Källsortering innebär att du redan hemma sorterar ut avfall i olika fraktioner, till exempel tidningar, förpackningar av papper och plast, metall, samt småelektronik och batterier.

Förpackningar kan du lämna på återvinningsstationerna medan övrigt, inklusive farligt avfall måste du lämna in vid bemannade återvinningscentraler.

I KällsorteringsguidenPDF kan du läsa om hur du sorterar ditt hushållsavfall

Återvinningsstationer och centraler

I kommunen finns elva återvinningsstationer där du kan lämna tidningar samt förpackningar av plast, metall, papper och glas. På vissa av återvinninsstationerna kan du även lämna småbatterier, matfett samt textil.

På våra fem bemannade återvinningscentraler tar vi emot övrigt avfall från hushåll och verksamheter. Där tar vi också emot avfall som omfattas av producentansvar såsom kyl och frys, spisar och övrigt elavfall. Kärrsvik är den återvinningcentral som tar emot flest olika fraktioner.

Matavfall

I kommunen samlas matavfallet in i separata kärl. Du sorterar ditt matavfall i de bruna papperspåsarna som kommunen lämnar ut en gång per år. Påsarna är mycket hållbara om du använder dem på rätt sätt. När din påse är fylld till den streckade linjen stänger du påsen. Tänk på att försluta den väl.

Detta är matavfall - lägg det i det bruna kärlet 
• Matsvinn
• Skal och kärnor
• Skinn och ben
• Fiskrens och skaldjursrester
• Kaffesump, även filtret
• Teblad, även tepåsen
• Möglig mat
• Hushållspapper, mindre mängder
• Äggkartong, någon enstaka i botten på påsen för att absorbera vätska
• Snittblommor och mindre krukväxter utan jord

 • Fyll papperspåsen lagom mycket så att matavfallet inte faller ur.
 • Förslut påsen väl!
 • Låt soppor, såser och matavfall med mycket vätska rinna av i vasken innan du slänger det.
 • Lägg lite hushållspapper eller en äggkartong i botten av påsen för att suga upp överflödig vätska.
 • Släng papperspåsen efter två-tre dagar, oavsett hur mycket matavfall du har samlat ihop.
 • Släng inte löst matavfall i det bruna avfallskärlet. Använd alltid de bruna påsarna.

När matavfall samlas in och bearbetas (rötas) blir det biogas. Biogasen kan användas som drivmedel i bilar och bussar, vilket bidrar till minskat behov av fossila bränslen som bensin och diesel. I rötningsprocessen bildas också en rest, biogödsel, som är ett miljövänligt alternativ till konstgödsel inom jordbruket.

Majspåsar för insamling av matavfall är inte tillåtet, då de avger plastrester som hamnar på våra åkrar.
Läs mer om biogasprocessen på biogasportalenlänk till annan webbplats

Detta är övrigt hushållsavfall - lägg det i det gröna kärlet 

 • Sanitetsartiklar som blöjor och bindor
 • Vinkorkar 
 • Glasspinnar, ätpinnar 
 • Cigarettfimpar, snus 
 • Aska 
 • Kattsand, spån eller spillning från husdjur
 • Fönsterkuvert

Matfett

Fett i avloppet är ett problem som inte bara kan orsaka dålig lukt och stopp i ditt eget kök. Det fastnar också i våra gemensamma ledningar och kostar stora summor i extra underhåll. Enklast är att vi alla gör rätt från början. Hjälp oss att hålla fettet borta från våra avlopp. En miljötratt gör det enkelt att ta hand om ditt överblivna matfett utan kladd och lukt. Miljötratten finns att hämta i Kommunservice i kommunhuset.

Matfett är alltifrån smöret du steker i till mat- och frityroljor av olika slag. Det kan också vara oljan i burken med tonfisk eller soltorkade tomater. Eller det som blev över efter den ugnsstekta kycklingen.

 1. Minimera! - Använd bara så mycket matfett som du behöver.
 2. Återanvänd! - Blir det matfett över så kan du återanvända det genom att göra en sås av stekskyn eller en dressing av oljan från de soltorkade tomaterna.
 3. Återvinn! - Det matfett som blir kvar då fantasin tagit slut häller du i miljötratten som sitter på din plastflaska. Flaskan slänger du i ett skåp för matolja.

Hitta närmaste återvinningsstation

Miljötratt

Du kan hämta nya matavfallspåsar på återvinningscentralerna eller i Kommunservice.

Farligt avfall

Farligt avfall är farligt för miljön. Därför är det viktigt att materialet kommer till våra återvinningscentraler eller återvinningsstationer på Grötö och Kalvsund, för att vi ska kunna hantera det rätt. Köp miljövänliga produkter, använd inte mer än du måste och häll aldrig ut farligt avfall i toaletten eller avloppet.

Slam och latrin

Slam

Kommunen har en slambil som servar våra reningsverk och pumpstationer och vi kan i mån av tid även utföra privat tanktömning enligt gällande taxa.

Latrin

Generell hämtning av latrinkärl har upphört då det inte finns någon efterfrågan på den tjänsten. Latrinkärl kan dock hämtas, då till de faktiska kostnaderna enligt fastställd taxa.

Publicerad den: 2019-03-15 10.45