Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avfall och återvinning

Genom att lämna ditt avfall på rätt ställe hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen. Du bidrar också till att det som är värdefullt återvinns så att naturresurser och energi kan sparas.

Vi har kommit långt när det gäller att ta tillvara och återvinna avfall men det allra bästa för miljön är givetvis om det blir så lite avfall som möjligt.

Avgifter och regler

Alla som bor eller äger en fastighet i Öckerö kommun betalar en avgift för avfallshanteringen. I avgiften ingår en fast kostnad (grundavgiften) och en rörlig kostnad för hushållsavfall. Du som har ett året runt-abonnemang debiteras sex gånger årligen. Du som har ett sommarabonnemang debiteras en gång per år i juni.

Renhållningstaxa för Öckerö kommunPDF

 • I grundavgiften ingår fakturering, information, upphandling, utveckling, kundkontakter, uppföljning och planering samt drift av återvinningscentraler för mottagning av hushållsavfall, farligt avfall, skrymmande avfall, kylmöbler, batterier, elektriska och elektroniska produkter med mera.
 • Den rörliga kostnaden är kommunens ersättning för hämtning och behandling av avfall.
 • För latrin är taxan beräknad på de faktiska kostnaderna för kärl, fordon, personal, tömning och slutligt omhändertagande.
 • För annat avfall än hushållsavfall tar kommunen ut de faktiska kostnader för omlastning och mellanlagring och den slutliga mottagarens behandlingsavgift.

På återvinningscentralen kan du som privatperson lämna avfall som uppstår i vardagen och vid enklare underhåll av ditt hushåll. Till exempel trasiga möbler, vitvaror, cyklar, gräsklippare, stekpannor, målarfärg och annat som du inte kan sortera hemma. Du kan även lämna in trädgårdsavfall som kvistar, löv och klippt gräs. Däremot räknas nedfallna träd och rötter inte till hushållsavfall. Mat- och restavfall ska du lägga i ditt avfallskärl hemma.

 

Avfall som uppkommer genom enklare underhåll och renovering, exempelvis ommålning, omslipning av golv, tapetsering, utbyte av förslitningsdetaljer eller reparation av enstaka fönster utgör hushållsavfall. Detta är åtgärder som har med normalt slitage att göra. Dessa kostnader täcks via renhållningsavgiften.

Det är viktigt att veta att återvinningscentralen inte är anpassad för att ta emot avfall från större anläggnings- eller byggarbeten. Verksamheter och företag betalar inte avfallstaxa som hushåll gör. Därför får de betala för sitt avfall. Detta gäller även privatpersoner med avfall vad gäller byggnationsarbeten samt iordningställande av tomtmark. Detta avfall räknas som verksamhetsavfall. Avgiften varierar beroende på avfallsslag och mängd. 

Även nedfallna träd och rötter är avgiftsbelagt.

 

För dessa kostnader måste vi ha full kostnadstäckning då renhållningavgiften inte får subventionera verksamhetsavfallet. 

Avfallspriser 2020

Det är viktigt att veta att återvinningscentralen inte är anpassad för att ta emot avfall från större anläggnings- eller byggarbeten. Verksamheter och företag betalar inte avfallstaxa som hushåll gör. Därför får de betala för sitt avfall. Detta gäller även privatpersoner med avfall vad gäller byggnationsarbeten samt iordningställande av tomtmark. Detta avfall räknas som verksamhetsavfall. Avgiften varierar beroende på avfallsslag och mängd. För dessa kostnader måste vi ha full kostnadstäckning då renhållningavgiften inte får subventionera verksamhetsavfallet. 

Moment

Inkl. moms

Ekl. moms

Brännbart avfall (Obs! ej virke)

156,25 kr

  125 kr

Brännbart bygg- rivnings och industriavfall

avlämnat vid central, per m³

  250 kr

  200 kr

Obrännbart avfall (fönster, vvs, isolering mm)

avlämnat vid central, per m³

  500 kr

  400 kr

Obrännbart avfall (fönster, vvs, isolering mm)

avlämnat vid central, per ton

1 812,50 kr

1 450 kr

Träavfall, rivnings- och byggvirke

avlämnat på central, per m³

  250 kr

  200 kr

Grenar och ris, per m³

  250 kr

  200 kr

Tryckimpregnerat virke, per m³

  750 kr

  600 kr

Slipers, arsenikbehandlade, per st

  125 kr

  100 kr

Asbest avlämnat på central, per ton

1 900 kr

1 520 kr

Asbest avlämnat på central, per m³

  750 kr 

  600 kr

Gips avlämnat på central, per ton

1 500 kr

1 200 kr

Gips avlämnat på central, per m³

  437,50 kr

  350 kr

Wire och trålar, per ton

3 000 kr

2 400kr

Takpannor, tegel och betong, per ton

1 093,75 kr

  875 kr

Takpannor, tegel och betong, per m³

  875 kr

  700 kr

Takpannor, tegel och betong, per ton

orena massor till sortering

2 500 kr

2 000 kr

Möbler med stålfjädrar, per m3

437,50 kr

350 kr

Skrot,

     62,50 kr

     50 kr

Oljefat, per styck

     31,25 kr

     25 kr

Spillolja, per liter

        2,50 kr

        2 kr

Oljefilter, stora st

      31,25 kr

      25 kr

Oljefilter, små st

       18,25 kr

       15 kr

Färg, lim mm, per kg

         6,25 kr

         5 kr

Övrigt

Inkl. moms

Exkl. moms

Sopkärl, 240 liters till verksamheter

   900 kr

   720 kr

Sopkärl, 660 liters till verksamheter

2 750 kr

2 200 kr

Sopkärl, 140 liters uthyrning/vecka

    125 kr

   100 kr

Felsorteringsavgift, per ton

3 750 kr

3 000 kr

Transport med flakbil inkl. chafför, per gång

   500 kr

   400 kr

Hushåll, vinds/garageröjning 

med flakbil, per m³ + transport

    250 kr

   200 kr

Hushåll, hämtning av grovavfall

med flakbil, per m³ + transport

   231,25 kr

   185 kr

Transport till Göteborg

vid vägning efter transport till Göteborg

1 500 kr

1 200 kr

Transport hämtning av glasigloo, per gång                                         

verksamheten äger glasigloon   

938 kr

750 kr

Transport hämtning av glasigloo, per gång

kommunen äger glasigloon

1 250 kr

1 000 kr

                                                     

Avgifter - containeruthyrning 2019


Moment


Inkl. momsExkl.momsUtsättning av container, per gång


  375 kr  300 krTransport -  inom kommunen, per gång


   750 kr   600 kr


Transport- utom kommunen,

per gång

1 500 kr1 200 kr


Containerhyra, 8-10 m³, långtid**, per dag
      25 kr

     20 kr


Containerhyra, 8-10 m³, korttid**, per dag


      37,50 kr     30 krBrännbart (Obs! ej virke i containern)


i container, per m³ +transport


  250 kr   200 krBlandat avfall till sortering, per m³


planglas, perslin, plast, gummi, trä, metall


  531,25 kr425 krObrännbart avfall (fönster, vvs, isolering mm)


hämtatvid företag/verksamhet, per m³ + transport


  500 kr  400 krTräavfall, rivnings- och byggvirke


hämtat i container, per m³ + transport


   250 kr   200 krTräavfall, grenar och ris


hämtat i container eller flakbil, per m³ + transport


  250 kr  200 krTryckimpregnerat virke, per ton


2 192,50 kr1 754 krTryckimpregnerat virke, per m³


  750 kr  600 krSlipers, arsenikbehandlade, per styck


  125 kr  100 krSkrot,


     62,50 kr     50 krAsbest hämtat i container, per ton


 1 406,25 kr1 125 krPlus transport till tagene, Göteborg


1 500 kr1 200 krGips hämtat i container, per ton


1 375 kr1 100 krPlus transport till tagene, Göteborg


1 500 kr1 200 krWire och trålar, per ton


3 062,50 kr2 450 kr


Plus transport till Tagene, Göteborg


1 500 kr1 200 krTakpannor, tegel och betong, per ton


1 093,75 kr  875 krTransport till Tagene, Göteborg


1 500 kr1 200 krTakpannor, tegel och betong, per ton


orena massor till sortering


2 500 kr2 000 krTransport till Tagene, Göteborg


1 500 kr1 200 krHushållsavfall i container från hamnar, per m³


  187,50 kr  150 krHushåll, hämtning av grovavfall


brännbart avfall med flakbil, per m³ + transport

   231,25 kr  185 kr
Hushållsavfall i container, från hamnar, per m³ + transport


  143,75 kr  150 kr


Möbler med stålfjädrar, per m³


  437,50 kr   350 krFelsorteringsavgift, per ton

avvikelse från Renova, baserat på totalvikt på container


3 750 kr  3 000 kr


*Långtid  ≥  30 dagar** Korttid ≤  30 dagar

                                                   

Hämtning av avfall

Det bruna kärlet för matavfall töms ojämna veckor. Det gröna kärlet för restavfall töms jämna veckor. Ställ ut kärlet som ska tömmas senast kl. 6 på hämtningsdagen. Kärlet ska stå med handtaget mot vägen.

Hämtningsplatsen ska hållas fri från hinder samt snö och halkbekämpas. Ibland behöver vi meddela avvikelse direkt till dig, då hängs ett meddelande på kärlet om vad du som abonnent behöver åtgärda. Mer information kan du läsa i Renhållningsordningen.                            

Ändring av tömningsdagar

Ibland är dagen för din soptömning ändrad på grund av helgdagar. När helgdagar infaller kan avfallshämtningen flyttas framåt eller bakåt i tiden. Låt kärlet stå kvar till dess att det blivit tömt. Vid ändring meddelas detta i Driftsmeddelanden.

Sommarabonnemang

Har du sommarabonnemang startar hämtningen 20 april och pågår fram till den 2 oktober 2020.

Tömning av matavfall under sommaren

Under sommaren sker tömning av matavfall varje vecka under perioden vecka 28 till vecka 33. Du som vill ha en större papperspåse att sätta i de bruna kärlen kan hämta det på våra återvinningscentraler. 

Källsortering och återvinning

Källsortering innebär att du redan hemma sorterar ut avfall i olika fraktioner, till exempel tidningar, förpackningar av papper och plast, metall, samt småelektronik och batterier.

Förpackningar kan du lämna på återvinningsstationerna medan övrigt, inklusive farligt avfall måste du lämna in vid bemannade återvinningscentraler.

I KällsorteringsguidenPDF kan du läsa om hur du sorterar ditt hushållsavfall

Återvinningscentraler

På våra fem bemannade återvinningscentraler tar vi emot övrigt avfall från hushåll och verksamheter. Där tar vi också emot avfall som omfattas av producentansvar såsom kyl och frys, spisar och övrigt elavfall. Kärrsvik är den återvinningcentral som tar emot flest olika avfallsslag. Alla som är bosatta eller äger fastighet i kommunen kan lämna avfall på Kärrsvik återvinningscentral.

Eventuella öppettider och vad du kan slänga på respektive central/station hittar du på respektive sida.

Återvinningsstationer

I kommunen finns elva återvinningsstationer där du kan lämna tidningar samt förpackningar av plast, metall, papper och glas. På vissa av återvinningsstationerna kan du även lämna småbatterier, matfett samt textil.

Matavfall

I kommunen samlas matavfallet in i separata kärl. Du sorterar ditt matavfall i de bruna papperspåsarna som kommunen lämnar ut en gång per år. Påsarna är mycket hållbara om du använder dem på rätt sätt. När din påse är fylld till den streckade linjen stänger du påsen. Tänk på att försluta den väl.

• Skal och kärnor
• Skinn och ben
• Fiskrens och skaldjursrester
• Kaffesump, även filtret
• Teblad, även tepåsen

• Matrester
• Möglig mat
• Hushållspapper, mindre mängder
• Äggkartong, någon enstaka i botten på påsen för att absorbera vätska
• Snittblommor och mindre krukväxter utan jord

 • Fyll papperspåsen lagom mycket så att matavfallet inte faller ur.
 • Förslut påsen väl!
 • Låt soppor, såser och matavfall med mycket vätska rinna av i vasken innan du slänger det.
 • Lägg lite hushållspapper eller en äggkartong i botten av påsen för att suga upp överflödig vätska.
 • Släng papperspåsen efter två-tre dagar, oavsett hur mycket matavfall du har samlat ihop.
 • Släng inte löst matavfall i det bruna avfallskärlet. Använd alltid de bruna påsarna.

När matavfall samlas in och bearbetas (rötas) blir det biogas. Biogasen kan användas som drivmedel i bilar och bussar, vilket bidrar till minskat behov av fossila bränslen som bensin och diesel. I rötningsprocessen bildas också en rest, biogödsel, som är ett miljövänligt alternativ till konstgödsel inom jordbruket.

Majspåsar för insamling av matavfall är inte tillåtet, då de avger plastrester som hamnar på våra åkrar.
Läs mer om biogasprocessen på biogasportalenlänk till annan webbplats

 • Sanitetsartiklar som blöjor och bindor
 • Vinkorkar 
 • Glasspinnar, ätpinnar 
 • Cigarettfimpar, snus 
 • Aska 
 • Kattsand, spån eller spillning från husdjur
 • Fönsterkuvert

Matfett

Fett i avloppet är ett problem som inte bara kan orsaka dålig lukt och stopp i ditt eget kök. Det fastnar också i våra gemensamma ledningar och kostar stora summor i extra underhåll. Enklast är att vi alla gör rätt från början. Hjälp oss att hålla fettet borta från våra avlopp. En miljötratt gör det enkelt att ta hand om ditt överblivna matfett utan kladd och lukt. Miljötratten finns att hämta i Kommunservice i kommunhuset.

Matfett är alltifrån smöret du steker i till mat- och frityroljor av olika slag. Det kan också vara oljan i burken med tonfisk eller soltorkade tomater. Eller det som blev över efter den ugnsstekta kycklingen.

1. Skruva på miljötratten på en ren plastflaska. Spara korken inuti trattlocket.

2. Låt fettet/oljan svalna. Häll sedan över det i plastflaskan.

3. Ställ undan flaskan till nästa gång du behöver den.

4. Den fulla flaskan slänger du i närmaste insamlingsskåp för matolja.

Du hittar insamlingsskåp för matolja på Tappens återvinningsstation (Hönö), Björkö återvinningsstation (Framnäs) och Öckerö återvinningscentral (Kärrsvik).

Du kan hämta nya matavfallspåsar på återvinningscentralerna eller i Kommunservice.

Farligt avfall

Farligt avfall är farligt för miljön. Därför är det viktigt att materialet kommer till våra återvinningscentraler eller återvinningsstationer på Grötö och Kalvsund, för att vi ska kunna hantera det rätt. Köp miljövänliga produkter, använd inte mer än du måste och häll aldrig ut farligt avfall i toaletten eller avloppet.

Slam och latrin

Slam

Kommunen har en slambil som servar våra reningsverk och pumpstationer och vi kan i mån av tid även utföra privat tanktömning enligt gällande taxa.

Latrin

Generell hämtning av latrinkärl har upphört då det inte finns någon efterfrågan på den tjänsten. Latrinkärl kan dock hämtas, då till de faktiska kostnaderna enligt fastställd taxa.

Publicerad den: 2019-03-15 10.45