Kvalitet och resultat

Här hittar du information om hur Öckerös resultat står sig i jämförelse med andra kommuner inom olika områden. Här presenterar vi även kommunens egna mätningar och undersökningar.

Nyckeltalen bygger på nationell statistik, men ockås på uppgifter från andra källor.

Kommunövergripande undersökningar

Presentation av kommunövergripande undersökningar.

SCB:s medborgarundersökning 2022

Nyckeltal från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

I Kolada kan du själv följa vår kommun och göra jämförelser med övriga kommuner och regioners verksamheter från år till år. Med ca 5000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Läs mer på Koladas webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö