Björkö återvinningscentral (Framnäs)

På återvinningscentralen kan du lämna brännbart, obrännbart, virke, grenar, tryckimpregnerat virke, skrot, wellpapp, farligt avfall, gips, asbest, elektonik, kommunplast så som plaströr och trädgårdsmöbler, batterier och olja.

Öppettider

Måndag

10-12

Onsdag

17-20

Lördag

08-12


Stängt på julafton, nyårsafton, midsommarafton samt helgdagar (röda dagar).

Vid kraftig blåst stängs återvinningscentralerna eftersom vid kraftiga (by)vindar finns det en risk för att föremål blåser iväg och skadar personer eller fordon. Vid stängning meddelas detta i Driftsmeddelanden

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö