Skola24

I Öckerö kommuns förskolor, skolor och fritidshem använder Skola24 för närvaro- och frånvarohantering samt för schemaläggning. På den här sidan kan du läsa mer om hur du som vårdnadshavare använder Skola24.

Konto

Som vårdnadshavare behöver du inte ansöka om något konto till Skola24. Du loggar in med Bank-id oavsett om du använder appen Skola24 eller webbsidan https://www.skola24.se/ Länk till annan webbplats.

 

Inloggning

Klicka på Skola24-ikonen nedan för att komma till webbversionen eller ladda Skola24 som app till mobilen.

Ladda ner app Skola24 webbversion Apple app Google play app

Skola24 på webben

När du ska logga in första gången behöver du välja Domän: ockero-sso.skola24.com. Klicka sedan på Logga in. Du kommer därefter till inloggning via Bank-id.

Kontakta skoladministratören om du får ett felmeddelande vid inloggning.

Om du loggar in i skola24 på webben kan du som vårdnadshavare göra allt du behöver. https://www.skola24.se/ Länk till annan webbplats.

Skola24 mobilapp

När du ska logga in första gången behöver du välja inloggningsportal - scrolla ner i listan Öckerö och klicka sedan på Logga in. Du kommer därefter till inloggning via Bank-id.

Kontakta skoladministratören om du får ett felmeddelande vid inloggning.

I mobilappen Skola24 kan du anmäla frånvaro för ditt barn till förskola, fritidshem, grundskola heldag eller del av dag.

Skola24 telefontjänst

Om du saknar BankID eller av någon annan anledning inte kan använda dig av mobilappen eller e-tjänsten, kan du ringa in din frånvaroanmälan via telefontjänsten. Om du gör frånvaroanmälan innan klockan 12 registreras den för samma dag. Gör du frånvaroanmälan efter klockan 12 registreras den för kommande dag.

Frånvaroanmälan via telefon är tillgänglig dygnet runt och går att nå via följande språk och telefonnummer:

Svenska: 0515-86907
Observera att telefonnumren endast gäller för frånvaroanmälan i fritidshem och grundskola. För anmälan om frånvaro i förskolan kontaktas respektive förskola direkt.

Grundskola

Som vårdnadshavare använder du Skola24 för att anmäla frånvaro av barn heldag eller del av dag. I skola24 kan du även se ditt barns schema

Vid frånvaroanmälan via telefonsvarare eller app får du en bekräftelse på din anmälan när lärarna registrerar den första lektionen för dagen i Skola24. Du kommer även att få en bekräftelse från Skola24 om ditt barn har en oanmäld frånvaro eller sen ankomst. Du får endast en bekräftelse per dag. Vill du veta hur hela dagens närvaro eller frånvaro har registrerats loggar du in i Skola24.

Förskola och fritids

Registrera schema

Lägg in schema för ditt barn om du inte gjort detta ännu. Det är viktigt för att vi ska kunna planera och organisera förskolan på bästa sätt.

Registrera schema i skola24
 1. Klicka på kalendersymbolen för att välja ett datum då schemat ska starta. Ska schemat få ett slutdatum byter man till Nej på Tillsvidareknappen och anger ett slutdatum. I annat fall låter man schemat löpa på till dess att man själv ändrar eller registrerar ett nytt schema. Tryck Nästa för att fylla i tider.
 2. Välj hur tiderna ska upprepas: Varje vecka, Varannan vecka, Var 3:e vecka osv. Exemplet här visar upprepning varje vecka. Klicka på Ange tider för att registrera i nästa steg.
 3. Markera de dagar som barnet ev. har samma tider. I annat fall markera dag för dag. Fyll i start och sluttiderna på förskolan/fritidshemmet genom att skriva in dem i rutorna, alternativt snurra på klockan. Har ditt barn inte morgonfritids kan du sätta starttid vid 11.00, då går schemat igång automatiskt när skolan slutar. Skolschemat visas automatiskt mellan dessa tider på översiktssidan om barnet går i grundskolan. Klicka på Lägg till dag/dagar efter varje ny dag/dagar som registreras. Fortsätt tills alla dagar i veckan fått en tid eller är ledig. Gå vidare och Spara schemat i sista steget.
 4. Flerveckorsschema. När man registrerar flerveckorsschema finns möjlighet att kopiera tider från tidigare veckor för att underlätta registrering. Följande exempel visar upprepning av tider varannan vecka. Om man har varannanveckas boende kan detta vara ett alternativ. Först går Vh 1 in och skapar ett nytt schema med det antal veckor schemat ska rulla på. Vh1 fyller i sina tider, lägger varannan vecka ledig och sparar schemat när det är klart. Vh 2 går in och Ändrar schemat (se Ändra schema) genom att fylla på de lediga veckorna med sina tider och sedan sparar.

Ändra schema

Registrera schema i skola24
 1. Ändring av schemat kan göras närsomhelst genom att gå till Scheman och klicka på Ändra schema. Välj det datum då du vill att ändringen börjar gälla. Hur snart ändringen kan börja gälla är en inställning som skolan gjort.
 2. Markera dagen du önskar förändra och skriv in den nya tiden. Tryck på Lägg till dag och upprepa ev. på flera dagar. Gå vidare för att Spara schemat. Godkänn förändringen i sista steget.

Tillfälliga ändringar i schemat

Det går att göra tillfälliga ändringar inom den schemalagda tiden i Skola24. Du kan då meddela att ni kommer senare på morgonen än det schema ni lagt in, eller meddela att barnet kommer hämtas tidigare. Du kan inte göra tillfälliga ändringar samma dag, utan senast en dag i förväg.

Vid tillfälliga ändringar som gäller samma dag eller ligger utanför schemat kontaktar du avdelningen via sms/telefon.

Registrera schema i skola24

På översikt-Vistelsetid kan du ändra ordinarie tider för en specifik dag samt meddela förskolan/fritidshemmet att barnet har ändrat tider eller ska vara ledigt. Det går också att lämna ett meddelande till personalen utan att ändra tiderna.

 1. Klicka på datumet i datumväljaren för att komma till den dag du önskar göra en Tillfällig ändring. Hur snart inpå aktuell dag detta går att göra är en inställning som skolan gjort. Genom att klicka på pennan vid Vistelsetid kan man göra en Tillfällig ändring.
 2. Det går att lämna ett meddelande till personalen även om man inte ändrar tiderna. Spara ändringarna.

Frånvaroanmälan

Vid sjukdom

När barnet är sjukt anmäler ni frånvaron i Skola24. För att minska smittspridning och skydda de som är extra känsliga är det även önskvärt att ni skickar ett sms och meddelar vilken sjukdom, exempelvis förkyld eller magsjuk.

När barnet är friskt

Lika viktigt som att anmäla frånvaro är det att anmäla att barnet kommer tillbaka till förskolan efter sjukdom, detta önskar vi att ni gör senast 13:00 dagen innan genom att skicka ett sms till förskolan.

Registrera schema i skola24
 1. Du kan frånvaroanmäla ditt barn på Frånvarosidan. En anmälan slår igenom såväl på skolan som på fritidshemmet för barn i grundskolan. Det går att anmäla hel eller del av dag.
 2. Klicka på raden för det barn du önskar frånvaroanmäla om du har flera barn. Det går att göra ändringar i en registrerad frånvaroanmälan. På en framtida frånvaroanmälan går alla ingående delar att ändra, på en påbörjad frånvaroanmälan kan endast slutdatum och sluttid ändras, övriga fält är låsta. En avslutad frånvaroanmälan går inte att redigera. Då kontaktas skolan som kan ändra en felaktigt anmäld frånvaro. De aktuella anmälningarna syns tydligt men de historiska tar man fram genom att klicka på Visa historik.
 3. Man kan anmäla aktuell dag, imorgon eller ett valt datum. I nästa steg väljs hel eller del av dag. Vid del av dag visas rutor för start och sluttid där klockslag registreras. Spara genom att trycka på Anmäl frånvaro.

 

När barnet åter ska vara på förskolan/fritidshem kan du avsluta frånvaroanmälningen.

Lovschema

För att kunna planera vår verksamhet under lov och studiedagar behöver vi veta vilka tider ditt barn kommer att vara på fritids/förskolan.

Från och med höstterminens start 2023 anmäler du behov av barnomsorg under lov och studiedagar i Skola24.

I funktionen Lovschema kommer du som vårdnadshavare få besvara en förfrågan från oss om ert omsorgsbehovet under lovet. Vi kommer att skicka ut ett meddelande via Unikum inför loven, men du kommer även att få e-post om att du har ett lovschema att besvara, under förutsättning att din e-postadress är angiven i Skola24.

Instruktioner för att besvara lovschema i Appen Skola24

Instruktioner för att besvara lovschema i webbläsaren för Skola24

Senast uppdaterad:

Publicerad: