Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagstavla

På anslagstavlan tillkännages möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.