Kontakt för akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp och stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer och länkar med mer information.

112 - i nödsituationer

Vid akut hjälp i en nödsituation ska du alltid ringa 112 till SOS-alarm. Beskriv ditt ärende sakligt det kan rädda liv. När du ringer SOS-alarm kommer du behöva svara på följande frågor.

  • Vad har inträffat?
  • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
  • Var behövs hjälpen?

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö.

Läs mer om 112 på sosoalarm.se Länk till annan webbplats.

Polisen 112

Ring 112 vid pågående brott.

Polisen 114 14 - För alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Öppet dygnet runt.

113 13 - vid olyckor och kriser

113 13 är ett nationellt informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser. Du kan ringa till hit för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser i samhället. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Läs mer om 113 13 på sosalarm.se Länk till annan webbplats.

Vid avbrott i telenätet

Vid avbrott i telenätet kan du alltid larma räddningstjänsten genom att trycka på larmknappen vid entrédörren till kommunens brandstationer.

Vattenläckor och stopp i avlopp

Vid akuta avloppsstopp och vattenläckor utanför fastighetsgräns ringer du vårt växelnummer 031-97 62 00. Du kan ringa dygnet runt. Under kvällar och helger när vi har stängt når du VA-jouren på anknytning #1.

Översvämning i fastighet

Vid akuta problem med översvämning i fastighet, ring i första hand 112. Där samordnas insatserna och kommunens hjälpresurser.

1177 - sjukvårdsrådgivning

1177.se är Sveriges landstings och regioners gemensamma webbplats om hälso- och sjukvård. Där hittar du kontaktuppgifter till vården, faktatexter om sjukdomar och behandlingar, personliga berättelser och mycket annat. 

1177 är ett telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt, var du än är i landet. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när du  behöver det.

Läs mer om Vårdguiden på 1177.se Länk till annan webbplats.

Socialjouren

Socialtjänst vardagar på kontorstid

Socialjouren ger akut hjälp till dig som behöver det, eller till dig som vet att någon annan är i behov av stöd. Det kan handla om våld, övergrepp eller andra akuta situationer, till exempel att ett barn far illa hemma.

Om du vill prata med någon om en akut situation om dig själv eller någon du oroar dig för ringer du Öckerö Kommunservice 031-97 62 00 och ber att bli kopplad till socialkontorets jourtelefon. Hit kan du ringa under dagtid. Du kan vara anonym när du ringer och socialsekreteraren har tystnadsplikt. 

Socialjourens uppgift är att informera, ge råd och stöd till enskilda personer och familjer, i akuta sociala situationer. Ärenden där barn och ungdom är i fara prioriteras. I vissa situationer kan de ge socialt bistånd i olika former. Socialjouren omfattar inte ärenden som berör familjerätt eller hemtjänst.

Telefon: 031-97 62 00

Socialjour på kvällar och helger

På kvällar och helger, när Öckerös socialtjänst är stängd, kan du stället ringa Socialjouren i Göteborg. De har öppet dygnet runt, årets alla dagar. 

Telefon: 031-365 87 00

Akuta psykiska problem

Vid akuta psykiska problem ring 112.

Ringer du Sjukvårdsrådgivningens kortnummer 1177, kan du dygnet runt prata med en sjuksköterska om vad som hänt och som lotsar dig vidare om det behövs. Mer information hittar du på deras hemsida, bland annat adresser till vårdcentraler och akutmottagningar.

Självmordslinjen Mind 90101

Hit kan du vända dig om du har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. De har även chatt och mejl.

Kristeam och krishantering

Om antalet personer som behöver psykisk och socialt stöd är så stort att samhällets vanliga resurser inte räcker till aktiveras kommunens POSOM grupp (Psykiskt- och socialt omhändertagande).

Läs mer under Kris och beredskap

Mansjour och kvinnojour

Kvinnofridslinjen: Länk till annan webbplats. 020 - 50 50 50

Stockholms läns mansjour Länk till annan webbplats., dit alla får ringa: 08-30 30 20

Tjejjouren Väst Länk till annan webbplats.

Killar.se Länk till annan webbplats.


På den här sidan kan du läsa mer om våld i nära relation och vad det finns för stöd att få.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

För att säkerställa att kommunens organisation kan larmas av andra myndigheter, oavsett veckodag och tid på dygnet, finns det en utsedd tjänsteman i beredskap hos räddningstjänsten. Tjänsteman i beredskap nås via SOS Alarm.

Senast uppdaterad:

Publicerad: