Hästens badplats

Hästens badplats ligger på Hönö, i närheten av Klåva. Här hittar du sandstrand, klippor, flytbryggor och handikappanpassad toalett.

Inom badplatsområdet gäller

  • Hundförbud från 1 maj till 30 september
  • Campingförbud
  • Eldningsförbud (ej grillplats)
  • Allemansrätten

På badplatsen finns

  • Toalett (WC och för funktionshindrade)
  • Sandstrand, gräs och klippor
  • Räddningsutrustning

Kommunal badplats inom gulmarkerat område

Karta över Hästens badplats

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2020-07-27 11.49

Publicerad: 2019-04-05 10.32
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö