Adoption

Adoption ska alltid ske för barnets bästa. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli adoptivförälder och hur en ansökan går till.

Medgivandeutredning

Du behöver ett medgivande från socialnämnden innan du får adoptera ett barn. Det innebär att socialtjänsten gör en utredning och samlar in uppgifter kring dina familjeförhållanden och förutsättningar för att ta emot ett adoptivbarn.

Utredningen innebär också en förberedelse för det föräldraskap som adoption innebär och är därmed lika viktig som en stödjande insats.

För att kunna bli adoptivförälder behöver du genomgå en förberedande utbildning om adoption.

Kontakta socialtjänsten om du har funderingar kring adoption eller om du vill påbörja en adoptionsutredning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö