Vuxenutbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) finns olika typer av utbildningar för vuxna. Du kan läsa in grundskolan och gymnasiet, läsa svenska för invandrare (Sfi), gå en yrkesutbildning och lärlingsutbildning. Du kan också välja att komplettera dina betyg eller läsa kurser som ger dig särskild behörighet inför universitet eller högskola. För dig med en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada finns komvux som anpassad utbildning.

Vem kan ansöka till kommunal vuxenutbildning?

Du är behörig till komvux från 1 juli det år du fyller 20. Om du kommer att fylla 20 samma år som du vill starta dina studier, kan du söka till höstterminens kursstarter.

Undantag: Om du har gått en treårig gymnasieutbildning och har gymnasieexamen eller studiebevis kan du söka även om du är yngre än 20 år.

Yrkesutbildning på Öckerö från hösten 2024: jobba till sjöss

Hösten 2024 planerar Öckerö kommun att starta en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som sjöman ombord på fartyg, inriktning däck eller maskin. Utbildningen ges som en kommunal vuxenutbildning i samverkan med GR (Göteborgsregionen). Vår utbildningsanordnare är Öckerö Maritime Center (ÖMC) på Öckerö.

Utbildningen är på 40 veckor och innehåller både praktik (APL) på fartyg och teori på skolan på Öckerö. Du väljer inriktning, antingen mot arbete på däck eller i maskin.

Utbildningen ger dig de kunskaper och certifikat du behöver för att arbeta ombord i manskapsbefattning. För att få ut din behörighet från utbildningen krävs att du har minst godkänt i kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1a.

Du ansöker via GRvux under våren 2023 för kursstart augusti 2024.

Ladda ner broschyren här Pdf, 1.8 MB..

Planera dina studier – boka tid med SYV

Verkar komvux vara just det som du behöver för att ta dig vidare i arbetslivet, byta karriär eller fortsätta studera på universitet eller högskola? Vänd dig till kommunens studie- och yrkesvägledare (SYV) på Komvux i Öckerö kommun för att boka en tid. Vi ger dig stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden. Vägledningen kan också leda till att du söker om en validering av tidigare yrkeskunskaper för att komma vidare.

Som studerande inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) ska du ha en individuell studieplan där det framgår vilket syfte du har med sina studier och vilka kurser du planerar att läsa. Tillsammans med en vägledare upprättar du din individuella studieplan.

Mejladress till SYV hittar du under rubriken Kontakt.

Studiestöd

Du kan få bidrag och lån från CSN om du ska studera på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning. Vad du kan få beror bland annat på vad du ska studera, vilken omfattning, hur gammal du är och vilken situation du är i.

Studiestöd – alla bidrag och lån för studier - CSN Länk till annan webbplats.

Komvux på grundläggande och gymnasial nivå

Det finns många olika kurser och utbildningar du kan söka beroende på vad du behöver för att komma vidare in i arbetslivet eller i fortsatta studier. Du kan läsa enstaka kurser eller hela kurspaket, på heltid eller deltid, i gruppundervisning i klassrum eller som distansstudier.

På komvux kan slutföra dina grundskole- och gymnasiestudier. Du kan också få särskild behörighet för att kunna söka till universitet eller yrkeshögskola.

Öckerö kommun har ett avtal med Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborg, vilket gör att du som är folkbokförd i Öckerö kommun erbjuds komvux i Göteborg. Innan du söker bokar du in dig på samtal med vår SYV (se Ansök till vuxenutbildning) Utbudet av kurser hittar du på Göteborgs stads webbplats.

Plugga på komvux - Göteborgs Stad (goteborg.se) Länk till annan webbplats.

Ansök till komvux på grundläggande och gymnasial nivå

Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren (SYV) på komvux i Öckerö kommun för att boka en tid för samtal. Då genomför vi en inledande kartläggning inför dina studier på komvux. Samtidigt med en kartläggning av dina önskemål, erfarenheter och intressen ger vi dig självklart stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden.

Därefter skapar du ett studerandekonto i ansökningssystemet Alvis för att kunna söka en utbildning eller kurs. Information om hur ansökan går till hittar du på Göteborg Stads webbplats. Ansök till komvux - Göteborgs Stad (goteborg.se) Länk till annan webbplats.

Yrkesutbildningar för vuxna (GRvux)

Som folkbokförd i Öckerö kommun har du möjlighet att söka utbildning som anordnas i andra kommuner genom Öckerö kommuns samverkan med tretton kommuner i Göteborgsregionen (GR). Här kan du söka till olika yrkesutbildningar eller lärlingsutbildningar. En del utbildningar erbjuds också med språkstöd för dig som behöver bättre språkkunskaper i svenska. Eftersom alla utbildningar tas fram i nära samarbete med arbetsgivare i Göteborgsregionen kan du vara säker på att den utbildning du läser är efterfrågad på arbetsmarknaden. Startsida - GRvux Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du:

Ansök till yrkesutbildning inom GRvux

Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren (SYV) på Komvux i Öckerö kommun för att boka en tid för samtal. Då genomför vi en inledande kartläggning inför dina studier på GRvux. Samtidigt med en kartläggning av dina önskemål, erfarenheter och intressen ger vi dig självklart stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden.

Därefter skapar du ett studerandekonto i ansökningssystemet Alvis för att kunna söka en utbildning eller kurs. Ansökan gör du via GRvux webbansökan.

Alvis - Yrkesutbildning i Göteborgsregionen (GRvux) Länk till annan webbplats.

Svenska för invandrare (Sfi)

För dig som är nyinflyttad till Sverige och saknar kunskaper i det svenska språket finns svenska för invandrare (Sfi). Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i inlärningen. All undervisning är gratis och du behöver inte betala för böcker eller material som du använder under kursen, men du har inte rätt till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

För att kunna erbjuda ett så brett utbud av Sfi som möjligt har Öckerö kommun ett avtal med Vuxenutbildningen i Göteborg, vilket gör att du som är folkbokförd i Öckerö kommun studerar sfi hos någon av anordnarna i Göteborgs kommun.

Svenska för invandrare, sfi - Plugga på komvux - Göteborgs Stad (goteborg.se) Länk till annan webbplats.

Ansök till Sfi

Du har rätt att delta i sfi om du är folkbokförd i Öckerö kommun, är 20 år och inte har svenska som modersmål. Du söker till sfi direkt via Göteborgs stads hemsida. Där bokar du en tid för ett informationsmöte inför din ansökan. Efter informationen har du ett enskilt samtal med en pedagog och tolk, som hjälper dig att hitta rätt kurs i sfi.

Från och med 1 juni 2023 kan du som är flykting från Ukraina studera sfi. För att anmäla dig till sfi söker du via Göteborgs stads hemsida.

Ansök till sfi - första gången - Plugga på komvux - Göteborgs Stad (goteborg.se) Länk till annan webbplats.

Sfi erbjuds även på en del folkhögskolor. Om du är intresserad av att istället läsa sfi på folkhögskola, kontaktar du folkhögskolan direkt.

Folkhögskola.nu - alla folkhögskolor och alla deras kurser (folkhogskola.nu)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Komvux som anpassad utbildning (Lärvux)

För dig som fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning (if) eller en förvärvad hjärnskada finns komvux som anpassad utbildning. Öckerö kommun anordnar skolformen i lokaler på Hönö (Lärvux). På komvux som anpassad utbildning erbjuds du undervisning i mindre grupper som passar dina behov och förutsättningar. Kurser erbjuds från grundläggande nivå upp till nivå motsvarande den anpassade gymnasieskolan.

Ansök till komvux som anpassad utbildning

Ansökan görs genom att skicka in en ansökningsblankett till SYV i Öckerö kommun. Vill du veta mer om komvux som anpassad utbildning bokar du tid med studie- och yrkesvägledaren på Komvux Öckerö.

Lärvux | Öckerö (ockero.se)

Senast uppdaterad:

Publicerad: