Vuxenutbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) finns olika typer av utbildningar för vuxna. Du kan läsa in grundskolan och gymnasiet, läsa svenska för invandrare (Sfi), gå en yrkesutbildning och lärlingsutbildning. Du kan också välja att komplettera dina betyg eller läsa kurser som ger dig särskild behörighet inför universitet eller högskola. För dig med en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada finns Komvux som särskild utbildning.

Vem kan ansöka till kommunal vuxenutbildning?

Du är behörig till Komvux från 1 juli det år du fyller 20. Om du kommer att fylla 20 samma år som du vill starta dina studier, kan du söka till höstterminens kursstarter.

Undantag: Om du har gått en treårig gymnasieutbildning och har gymnasieexamen eller studiebevis kan du söka även om du är yngre än 20 år.

Kurser och utbildningar på grundläggande och gymnasienivå

Det finns många olika kurser och utbildningar du kan söka beroende på vad du behöver för att komma vidare in i arbetslivet eller i fortsatta studier. Du kan läsa enstaka kurser eller hela kurspaket, på heltid eller deltid, i gruppundervisning i klassrum eller som distansstudier.

På Komvux kan slutföra dina grundskole- och gymnasiestudier. Du kan också få särskild behörighet för att kunna söka till universitet eller yrkeshögskola. En gymnasial yrkesutbildning gör att du kan söka jobb inom ett yrke.

Öckerö kommun har ett avtal med Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborg, vilket gör att du som är folkbokförd i Öckerö kommun ska söka till kommunal vuxenutbildning i Göteborg. Komvux - Göteborgs Stad (goteborg.se) Länk till annan webbplats.

Ansök till vuxenutbildning

Du ansöker direkt på Göteborgs webbplats genom att göra en webbansökan i ansökningssystemet Alvis. Ansök till komvux - Göteborgs Stad (goteborg.se) Länk till annan webbplats.

Vänd dig till kommunens studie- och yrkesvägledare (SYV) på Komvux i Öckerö kommun för att boka en tid om du vill ha vägledning. Vi ger dig stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden.

Yrkesutbildningar för vuxna (GR)

Som folkbokförd i Öckerö kommun har du möjlighet att söka utbildning som anordnas i andra kommuner genom Öckerö kommuns samverkan med tretton kommuner i Göteborgsregionen (GR). Här kan du söka till olika yrkesutbildningar eller lärlingsutbildningar. En del utbildningar erbjuds också med språkstöd för dig som behöver bättre språkkunskaper i svenska. Eftersom alla utbildningar tas fram i nära samarbete med arbetsgivare i Göteborgsregionen kan du vara säker på att den utbildning du läser är efterfrågad på arbetsmarknaden. Startsida - GRvux Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du:

Ansök till yrkesutbildning

Ansökan gör du i det webbaserade ansökningssystemet Alvis som du hittar på GRVUX hemsida. Ansökan och antagning - GRvux Länk till annan webbplats.

Vänd dig till kommunens studie- och yrkesvägledare (SYV) på Komvux i Öckerö kommun för att boka en tid om du vill ha vägledning. Vi ger dig stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden.

Svenska för invandrare (Sfi)

För dig som är nyinflyttad till Sverige och saknar kunskaper i det svenska språket finns svenska för invandrare (Sfi). Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i inlärningen. All undervisning är gratis och du behöver inte betala för böcker eller material som du använder under kursen, men du har inte rätt till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

För att kunna erbjuda ett så brett utbud av Sfi som möjligt har Öckerö kommun ett avtal med Vuxenutbildningen i Göteborg, vilket gör att du som är folkbokförd i Öckerö kommun studerar sfi hos någon av anordnarna i Göteborgs kommun. Svenska för invandrare, sfi - Göteborgs Stad (goteborg.se) Länk till annan webbplats.

Ansök till SFI

Om du vill läsa Svenska för invandrare (sfi) söker du direkt via Göteborgs hemsida. Där bokar du en tid för ett informationsmöte inför din ansökan. Svenska för invandrare, sfi - Göteborgs Stad (goteborg.se) Länk till annan webbplats.

Du har rätt att delta i sfi om du är folkbokförd i Öckerö kommun, är 20 år och inte har svenska som modersmål.

Sfi erbjuds även på en del folkhögskolor. Om du är intresserad av att istället läsa sfi på folkhögskola, kontaktar du folkhögskolan direkt.

Folkhögskola.nu - alla folkhögskolor och alla deras kurser (folkhogskola.nu) Länk till annan webbplats.

Komvux som särskild utbildning (Lärvux)

För dig som fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning (if) eller en förvärvad hjärnskada finns Komvux som särskild utbildning. Öckerö kommun anordnar skolformen som här heter Lärvux och finns i lokaler på Hönö. På Lärvux erbjuds du undervisning i mindre grupper som är anpassad till dina behov och förutsättningar. Kurser erbjuds från träningsskolenivå upp till nivå motsvarande gymnasiesärskolan.

Ansök till Lärvux

Ansökan görs genom att skicka in en ansökningsblankett till SYV i Öckerö kommun. Vill du veta mer om Lärvux bokar du tid med studie- och yrkesvägledaren på Komvux.

Lärvux | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Planera dina studier – boka tid med SYV

Verkar Komvux vara just det som du behöver för att ta dig vidare i arbetslivet, byta karriär eller fortsätta studera på universitet eller högskola? Vänd dig till kommunens studie- och yrkesvägledare (SYV) på Komvux i Öckerö kommun för att boka en tid. Vi ger dig stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden. Vägledningen kan också leda till att du söker om en validering av tidigare yrkeskunskaper för att komma vidare.

Som studerande inom den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) ska du ha en individuell studieplan där det framgår vilket syfte du har med sina studier och vilka kurser du planerar att läsa. Tillsammans med en vägledare upprättar du din individuella studieplan.

Mejladress till SYV hittar du under rubriken Kontakt.

Studiestöd

Du kan få bidrag och lån från CSN om du ska studera på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning. Vad du kan få beror bland annat på vad du ska studera, vilken omfattning, hur gammal du är och vilken situation du är i.

Studiestöd – alla bidrag och lån för studier - CSN Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Andrea Hansson

Studie- och yrkesvägledare
Högstadiet, Komvux, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Lina Häggman

Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiet, Komvux och studiecentrum

Text