Rehabilitering

Rehabiliteringen är en del av kommunens hemsjukvård.

I kommunens hemsjukvård ingår en sjuksköterskenhet och en rehabiliteringsenhet

Rehabilitering

 

Kommunens rehabiltering är till för dig som:

  • Bor på särskilt boende för äldre
  • Bor i gruppbostad för funktionshindrade
  • Vistas på korttidsboende
  • Bor i det egna hemmet och är inskriven i hemsjukvården

Målet med rehabilitering

Målet med rehabilitering är att förbättra eller bibehålla funktioner och förmågor för att möjliggöra ökad självständighet och livskvalitet.

Inom hemsjukvårdens rehabiliteringsenhet här i Öckerö kommun finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter (tidigare sjukgymnaster) och en rehabiliteringsasssistent.

Våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar med bedömning, behandling, träning och förskrivning och utprovning av hjälpmedel. De informerar och handleder också personal och anhöriga som kan hjälpa till med träning.

Anpassning av bostad

För att din bostad ska vara väl fungerande kan den behöva anpassas. Hemsjukvårdens arbetsterapeuter kan skriva intyg för behov och föreslå åtgärder.

Till information om bostadsanpassning

Till information om återlämning av hjälpmedel

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Maria Alderblad

Rehabiliteringsenheten

Besöksadress
Solhöjden Södra

Solstigen 2

Öckerö

Arbetsterapeut/fysioterpeut
Telefontid: måndag- fredag klockan 08.00-15:30

Telefon: 031-97 64 50