Mark och lokaler

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar kommunal mark, säljer industrimark och småhustomter i Öckerö.

Tillgänglig mark

Markdatabasen Länk till annan webbplats. är det verktyg Göteborgsregionen använder för att annonsera tillgänglig mark för näringsverksamhet.

Samtliga tretton kommuner inom Göteborgsregionen annonserar här den nuvarande tillgängliga marken. I det fall intresse finns för etablering av verksamhet där markförfrågan utgör en del lämnas en intresseanmälan till respektive kommun.

I Öckerö kommuns fall kontaktas kommunservice med förfrågan. Försäljning av mark sker efter beredning och beslut av Öckerö kommunstyrelse.

Kommunala Fastighetsbolaget

Öckerö Fastighets AB, är ett kommunalt fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut lokaler för olika ändamål samt säljer industrimark. Skicka in en intresseanmälan så ger ÖFAB snabb återkoppling. Via din anmälan kan du registreras så att ÖFAB kontaktar dig så fort de har något ledigt eller om de får tips på andra lokaler/mark som skulle passa just dina behov.

Det finns ett stort antal privata fastighetsägare i kommunen som arbetar med uthyrning av företagslokaler, kommunen kan hjälpa till med förmedling av kontakter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö