Fastigheter och lantmäteri

Öckerö kommun hänvisar till Statliga lantmäterimyndigheten i Göteborg som ger råd och upplysningar i lantmäterifrågor som till exempel delning av tomter, överföring av mark mellan tomter, servitut och gemensamma vägar.

Fastighetsregister

Det är Lantmäteriet som hjälper dig när du köper, säljer eller får en fastighet och behöver ansöka om att bli registrerad som fastighetens ägare Länk till annan webbplats.. Eller när fastighetsgränserna behöver ändras. De hjälper dig när du behöver ett pantbrev Länk till annan webbplats.som bevis på att du intecknat fastigheten. Eller när du behöver kontrollera historiska uppgifter om till exempel tidigare ägare.

Läs mer på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att i något avseende nyttja annan fastighet.

Ägaren till en fastighet (den härskande fastigheten) kan ges rätt att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk en annan fastighet (den tjänande fastigheten) eller byggnad eller annan anläggning på denna eller råda över den tjänande fastigheten i visst hänseende. Detta betyder samtidigt begränsningar i äganderätten, det vill säga du har som ägare inte obegränsad förfoganderätt till din egendom. Den som upplåter mark åt någon annan kallas den tjänande fastigheten. Den härskande fastigheten kan exempelvis enligt servitutet få ta vatten från den tjänande fastighetens brunn, åka på dennes väg eller gräva ned en ledning på dennes tomt.

Mer information se Lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Lantmäteriet
Telefon: 0771-63 63 63
E-post: kundcenter@lm.se
Webbplats: www.lantmateriet.se/ Länk till annan webbplats.

Besöksadress
Kilsgatan 4
Göteborg