Räddningstjänst

Räddningstjänst är det ansvarsområde som ansvarar för den utryckande verksamheten (när larmet går).

Öckerö Räddningstjänst är en deltidskår med ett 40-tal deltidsbrandmän och ungefär 50 personer i våra brandvärn. För att driva runt verksamheten finns några dagtidstjänster vars huvuduppgifter är drift och underhåll av materiell, fordon och stationsbyggnader, utbildning och övning av den egna personalen, samt tillsynsverksamhet.

De vanligaste olyckstyperna för Öckerö Räddningstjänst är villabränder, trafikolyckor och drunkningstillbud, vilka också prioriteras i vår övningsverksamhet. IVPA (I Väntan På Ambulans) och helikopterassistans utförs på uppdrag av Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Beredskap

Beredskapen på våra öar hålls dygnet runt årets alla dagar enligt följande:

Öckerö, Hönö, Hälsö och Fotö

1 Insatsledare/CSR (Svarar i telefon inom en minut)
1 Styrkeledare (Anspänningstid på 5 minuter)
4 Brandmän (Anspänningstid på 5 minuter)

Björkö

2 Brandmän (Anspänningstid på 5 minuter)

Grötö, Kalvsund, Källö-Knippla, Hyppeln och Rörö

På dessa öar hålls ingen beredskap. Här har man istället brandvärn om c:a 10 personer på varje ö som rycker ut frivilligt. Samtlig utryckningspersonal larmas via personsökare och sms.

Fordon och utrustning

På stationerna finns även fordon och utrustning för olika "Typolyckor"
V= Villabrand
T= Trafikolycka
Y= Ytvattenlivräddning
I = IVPA ( I Väntan På Ambulans)
H= Helikopterassistans

Fordon och utrustning på respektive station

V

T

Y

I

H

Öckerö

X

X

X

X

X

Björkö

X

X

X

X

X

Knippla

X


X

X

X

Rörö

X
X

Hyppeln

X
X

Kalvsund

X
X

Grötö

XX

XTjänsteman i beredskap (TiB)

För att säkerställa att kommunens organisation kan larmas av andra myndigheter, oavsett veckodag och tid på dygnet, finns det en utsedd tjänsteman i beredskap hos räddningstjänsten. Tjänsteman i beredskap nås via SOS Alarm.

Handlingsprogram

Vill du veta mer om hur räddningstjänsten fungerar och hur det är tänkt att vi ska arbeta för att förebygga olyckor och bränder kan du finna detta i vårt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

Läs handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor Pdf, 2.2 MB.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vid akuta situationer

Ring alltid 112

Insatsledare/CSR (Chefs- och stabsresurs)

Telefon: 031-96 80 81