Hälsö naturområde och motionsspår

Den grusade stigen går över relativt öppna hällmarker. Längst i söder finns torra marker där det växer havtorn och blåeld. Ett spännande inslag bland hällmarkernas buskar är liguster. Den är en vanlig prydnadsbuske men här växer den vilt.

Promenadstig vid vattnet och på klippor

Klippvägg och isräfflor

I norr finns en av inlandsisen vackert formad klippvägg. Även på andra platser ser du tydliga spår som isen lämnat efter sig, som till exempel is­räfflor. Under stilla försommarnätter sjunger
näktergalen i hällmarkernas snår. Blickar du ut mot havet i öster kanske du får se vitkindad gås. Lopplummer, kustruta och Jungfru Marie nycklar är växter du kan få se på din vandring längs den östra kuststräckan.

Utsiktspunkten Stuvö vale

Från utsiktspunkten Stuvö vale har du en storslagen utsikt, från Marstrands fästning i norr till Vinga fyr i söder. På sommaren fladdrar ofta vackra makaonfjärilar förbi över hällmarkerna.

Hälsö Stuvö vale

Tillgänglighet

Den grusade 2 600 meter lång stigen omfattar områden med berg i dagen och är delvis kuperad vilket innebär att den är mindre lättillgänglig. Stigen till Stuvö vale är svårtillgänglig med korta, men väldigt enkla, klätterpartier. Vissa passager över släta bergspartier.

Hälsö motionsspår är inte lättillgänglig för personer som har svårt att ta sig fram i ojämn mark som till exempel rullstolsbundna och barnvagnar.

Hitta hit

Kör till Burö färjeläge på Hälsö. Parkeringsplats finns. Du kommer till slingan genom att gå upp för slänten på höger sida

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: