Hjälp i hemmet

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hjälp i hemmet. Stödet ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar.

Du kan till exempel få mat levererad eller få hjälp med personlig omvårdnad och service i form av städning och tvätt.

Hur du ansöker

För att ansöka eller få ytterligare information kontakta Kommunservice som kan ge dig kontaktuppgifter eller hjälper dig vidare med ditt ärende.

Ansök om insatser inom äldreomsorgen

Hemhjälp, hemtjänst

Hemtjänsten arbetar med både service och omvårdnad. Med service menas insatser som hjälp med städ, tvätt och matdistribution. Hemtjänsten kan leverera färdiglagad mat från Solhöjdens kök till de personer som inte själva klarar av att laga sin middagsmat. Lokala avvikelser kan förekomma på olika öar.Med omvårdnad menas hjälp med att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp med att sköta sin personliga hygien, att klä sig eller att komma ut på promenad. Målsättningen med hemtjänsten är att underlätta för personer som på grund av fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen att kunna bo kvar i sitt hem under trygga och säkra förhållande.Lokala avvikelser kan förekomma på olika öar.


Mat på Solhöjdens äldreboende

På Solhöjden är alla välkomna att äta. En portion mat kostar 65 kronor när man äter i restaurangen (prisuppgiften är från december 2020).

Solhöjden serverar lunch varje dag kl. 11.30 - 13.30

Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett larm för personer som bor i sitt hem. Trygghetslarmet är kopplat till trygghetscentralen och kan användas dygnet runt. Ett trygghetslarm kan användas som en klocka på armen eller hängas runt halsen som ett halsband. Det går även bra att använda den när man duschar då den tål vatten.

Installation av trygghetslarm

När man får beviljat trygghetslarm är det bra att känna till vad som gäller och hur allt fungerar. Sammanställningen nedan är svar på de vanligast förekommande frågorna.

Nycklar

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt dygnet runt så behöver vi en nyckel till din bostad. Ha den färdig när vi kommer och installerar larmet. Om du bor på Hälsö eller Öckerö så behöver du lämna 2 st nycklar. Detta för att dag- och nattpersonal utgår från två olika lokaler.

Husnummer

Husnumret måste synas tydligt på husväggen för att vi ska kunna hjälpa dig snabbt.

Utebelysning

En väl fungerande utebelysning måste finnas utanför ditt hus. Utebelysningen behöver vara tänd när det är mörkt på utsidan.

Snöröjning

Husägaren ser till att det går att komma fram till huset.

Hemförsäkring

För att kunna ha trygghetslarm behöver hemtjänsten ha en kopia av din nyckel. En del försäkringsbolag har inskränkningar i sina åtagande för personer som lämnar ut sin nyckel till annan. Man behöver därför kontrollera med sitt försäkringsbolag och vid behov teckna tilläggsförsäkring.

Tystnadsplikt

All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt och lyder under sekretess. Detta innebär att de inte får lämna ut några uppgifter om dig till obehöriga.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö