Barn och utbildning

Förskola400px.jpg

Förskola

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

Grundskola400px.jpg

Grundskola och fritidshem

Det finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i.

Gymnasiet400px.jpg

Gymnasium

Här hittar du information om ansökan och antagning till gymnasiet, oavsett om du söker till en skola i eller utanför kommunen.

Särskola400px.jpg

Anpassad grund- och gymnasieskola

Anpassad grundskola finns till för elever som inte kan nå skolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning.

Vuxenutbildning400px.jpg

Vuxenutbildning

På kommunal vuxenutbildning (komvux) kan du läsa in grundskolan och gymnasiet samt komplettera dina betyg för att söka till universitet eller högskola.

Kulturskola400px.jpg

Kulturskola

Här hittar du information om Kulturskolan. Kulturskolan är en del i Öckerö kommuns skolverksamhet och är ett estetiskt...

Relaterade nyheter