Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn och utbildning

Förskola och barnomsorg

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

Grundskola

Det finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i.

Gymnasium

Här hittar du information om ansökan och antagning till gymnasiet, oavsett om du söker till en skola i eller utanför kommunen.

Särskola

Särskolan finns till för elever som inte kan nå skolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning. Särvux är utbildning för vuxna.

Vuxenutbildning

På kommunal vuxenutbildning (Komvux) kan du läsa in grundskolan och gymnasiet samt komplettera dina betyg för att söka till universitet eller högskola.

Kulturskola

Här hittar du information om Kulturskolan. Kulturskolan är en del i Öckerö kommuns skolverksamhet och är ett estetiskt...

Relaterade nyheter

  • 2019-06-26
    Under våren har det varit flera inbrott med skadegörelse på Hedens skola. Bland annat har en pulversläckare använts vilket inneburit en så pass stor skadegörelse att verksamheten har behövt saneras.
  • 2019-05-08

    Fredag den 3:e maj tecknade kommunen ett 25-årigt hyresavtal om ny skola på Björkö. Det är NCC som förvärvat tomten av Öckerö Fastigheter AB och ska bygga ny skola i anslutning till den befintliga.
  • 2019-03-14

    Öckerö kommun erbjuder varje år feriearbete till ungdomar mellan 16-17 år som bor i kommunen. Feriearbeten fyller flera funktioner dels ger det ungdomarna en bra arbetslivsintroduktion som kan vara stöd när de väljer framtida yrke dels ger det kommunen som arbetsgivare möjlighet att träffa framtidens medarbetare.