Budget- och skuldrådgivning

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter, eller vara i en situation då ekonomin behöver ses över. Du som boende i Öckerö kommun kan få hjälp att se över din ekonomi och dina skulder genom Budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri, kontakten sker huvudsakligen på distans och rådgivarna har tystnadsplikt. Rådgivningen kräver ingen utredning eller beslut.

Rådgivningen kräver ingen utredning eller beslut men för att få hjälp av budget- och skuldrådgivningen behöver du ta kontakt med en socialsekreterare i Öckerö kommun. Kontakta kommunservice så hjälper de dig vidare.

Vilken hjälp kan jag få av budget- och skuldrådgivningen?

Våra budget- och skuldrådgivare kan ge dig information och råd exempelvis kring:

Budgetrådgivning

  • att gå igenom din vardagsekonomi
  • att göra en budget
  • att få en bättre balans i vardagsekonomin

Skuldrådgivning

  • att se över dina skulder
  • hjälp att finna en väg ut ur skuldsättningen
  • att ansöka om skuldsanering

God man, förvaltare eller förmyndare

Om du har svårt att själv se efter dina ekonomiska intressen på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom, kan du få hjälp av en ställföreträdare i form av en god man, förvaltare eller förmyndare beroende på hur ditt hjälpbehov ser ut.

Läs mer om god man, förvaltare och förmyndare

Avbetalningsplan: En plan för att dela upp betalningen på flera olika betalningstillfällen, till exempel genom att betala en viss summa varje månad till dess att hela kostnaden är betald.

Betalningsanmärkning: En betalningsanmärkning är en anteckning i ett register där det står att du inte har betalat en skuld i tid. Betalningsanmärkningen finns kvar i 3 år och försvårar ofta att låna pengar, teckna telefonabonnemang eller hyra en lägenhet.

Budget: En planering för framtida inkomster och utgifter som kan bidra till en tydligare bild över din ekonom och göra det lättare att få pengarna att räcka till.

Dröjsmålsränta: Om du inte betalar en skuld i tid kan du få betala en extra avgift som kallas dröjsmålsränta.

Skuldsanering: Du betalar en andel av dina skulder under några år, men att du inte behöver betala hela din skuld. När skuldsaneringen är slut är tanken att du ska vara skuldfri. Du kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö