Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Budget- och skuldrådgivning

Du kan få hjälp att se över din ekonomi och dina skulder. Syftet med budget- och skuldrådgivningen är att dina problem eller frågor ska lösas långsiktigt och inte bara för stunden. 

Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivarna har tystnadsplikt. Kontakta Öckerö Kommunservice så hjälper vi dig vidare.

  • att göra upp en plan för dina inkomster och utgifter (göra en budget)
  • att göra upp avbetalningsplaner för skulder
  • råd, vägledning och hjälp gällande din ekonomi
  • att förbereda och söka skuldsanering

Om du har svårt att själv se efter dina ekonomiska intressen på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom, kan du få hjälp av en ställföreträdare i form av en god man, förvaltare eller förmyndare beroende på hur ditt hjälpbehov ser ut.

Läs mer om god man, förvaltare och förmyndare

Avbetalningsplan: En plan för att dela upp betalningen på flera olika betalningstillfällen, till exempel genom att betala en viss summa varje månad till dess att hela kostnaden är betald.

Betalningsanmärkning: En betalningsanmärkning är en anteckning i ett register där det står att du inte har betalat en skuld i tid. Betalningsanmärkningen finns kvar i 3 år och försvårar ofta att låna pengar, teckna telefonabonnemang eller hyra en lägenhet.

Budget: En planering för framtida inkomster och utgifter som kan bidra till en tydligare bild över din ekonom och göra det lättare att få pengarna att räcka till.

Dröjsmålsränta: Om du inte betalar en skuld i tid kan du få betala en extra avgift som kallas dröjsmålsränta.

Skuldsanering: Du betalar en andel av dina skulder under några år, men att du inte behöver betala hela din skuld. När skuldsaneringen är slut är tanken att du ska vara skuldfri. Du kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden.

Publicerad den: 2019-05-27 21.19
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö