Anpassade grund- och gymnasieskolan

Anpassade grundskolan är en skolform som är till för de elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Skolformen omfattar en obligatorisk nioårig anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan i fyra år.

Anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan är en skolform som för elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Anpassade grundskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar och omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildning inom ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Lag (2022:1315).

Innan en elev kan börja i anpassade grundskolan måste hemkommunen göra en utredning för att kunna bedöma och besluta om eleven tillhör anpassade grundskolans målgrupp och har rätt att gå i skolformen. Då beslutas också vilken inriktning kursplanen ska ha.

Det är du som vårdnadshavare som med ditt medgivande slutligen beslutar om ditt barn ska gå i anpassade grundskolan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö