Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fotö skola

Fotö skola är en liten skola med ungefär 25 elever från årskurs F-3. Skolan ligger på toppen av kommunens allra sydligaste ö Fotö.

Lokaler och utemiljö

Här erbjuds undervisning i stimulerande lärmiljö. På Fotö skola har vi utbildad personal i samtliga årskurser.

Arbetssätt

Fotö skola är Grön Flagg-certifierad sedan 2013. Grön Flagg innebär att skolan bedriver ett aktivt miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet erbjuds i förskolans lokaler för morgon– och eftermiddagsomsorg. 

Styrdokument

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2020-08-25 13.46

Publicerad: 2019-03-07 16.18