Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lapposands badplats

Lapposands badplats ligger på Hönö. Där finns toalett, flytbryggor och en barnvänlig sandstrand.

Inom badplatsområdet gäller

  • Hundförbud från 1 maj till 30 september
  • Campingförbud
  • Eldningsförbud (ej grillplats)
  • Allemansrätten

På badplatsen finns

  • Toalett (WC och för funktionshindrade)
  • Trappa med räcke
  • Sandstrand, gräs och klippor
  • Räddningsutrustning
  • Parkeringsplats
  • Fyra parkeringsplatser för funktionshindrade vid badplatsen

Kommunal badplats inom gulmarkerat område

Karta över Lapposands badplats

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2020-07-27 11.58

Publicerad: 2019-04-05 10.34
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö